Sign In

CHI BỘ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN: “TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

10/09/2020

CHI BỘ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN: “TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”
Thời gian qua, phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa được triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ, bài bản, chất lượng và đã thu được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong xây dựng chi bộ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh.
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 47 - KH/TU, ngày 22/3/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị; Hướng dẫn số 61-HD/BTGHU, ngày 10/3/2020 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hướng Hóa về tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2020, ngày 07/9/2020, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa tổ chức thành công Diễn đàn chi bộ với chủ đề: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Đồng chí Phan Nhật Việt, Bí thư chi bộ báo cáo các nội dung về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Diễn đàn đã được đồng chí Phan Nhật Việt, Bí thư chi bộ báo cáo các nội dung về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, liên hệ chặt chẽ với tình hình cũng như những yêu cầu, đòi hỏi đặt ra đối với nhiệm vụ xây dựng khối đoàn kết; xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh trong thời gian tới.
Đồng chí Trần Thị Thao, Chi ủy viên tham luận tại Diễn đàn
Thảo luận tại Diễn đàn, các ý kiến đánh giá cao về những kết quả đạt được, nhận diện những khó khăn, đề xuất các giải pháp để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và xây dựng khối đoàn kết, xây dựng chi bộ, đơn vị, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu kết luận Diễn đàn, đồng chí Phan Nhật Việt, Bí thư chi bộ nhấn mạnh: Thời gian qua, chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, nhưng với yêu cầu xây dựng Đảng trong giai đoạn mới, cần xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa hết sức quan trọng đây là nhiệm vụ vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài, là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, lắng nghe, lĩnh hội ý kiến của đồng chí, đồng nghiệp; sống chân thành, thẳng thắn, trung thực, công tâm; tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm trong công việc; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, bè phái, cục bộ địa phương, quan liêu, mệnh lệnh chủ quan, kèn cựa, lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm trái; chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.
Phan Nhật Việt

Các tin đã đưa ngày: