Sign In

KINH NGHIỆM, GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

21/06/2016

Thi hành án dân sự là việc đưa Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật ra thi hành trên thực tế nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan và tổ chức . Đây là công tác khó khăn phức tạp nó liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền về tài sản, nhân thân phi tài sản của người được thi hành án, người phải thi hành án và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Việc tổ chức việc thi hành án sẽ có những tác động nhất định làm thay đổi, chấm dứt hoặc phát sinh quyền, nghĩa vụ về tài sản hoặc nhân thân phi tài sản của các bên đương sự.  Cho nên, dễ phát sinh những phản ánh, kiến nghị và khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự.
I.Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo
Trong những năm trở lại đây, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị đã chú trọng tập trung chỉ đạo giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân.  Tích cực đối thoại, giải thích, giáo dục, thuyết phục, kết hợp với đi xác minh thực tế  để có những thông tin chính xác và căn cứ để ra quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời đúng pháp luật. Vì vậy, việc khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vưc thi hành án dân sự đã hạn chế tối đa những khiếu nại tồn đọng hoặc vượt cấp làm ảnh hưởng đến an toàn trật tự trên địa . Từ năm 2013 đến 2015và  6 tháng 2016 Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị đã nhận được  93 đơn ( gồm: 92 đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại và 01 đơn tố cáo)
Trong đó:
- 51 đơn thuộc thẩm quyền,  đã giải quyết 50 đơn , 01 đơn đang giải quyết.
- 42 đơn không thuộc thẩm quyền, đã chuyển hoặc hướng dẫn gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Tất cả khiếu nại, tố cáo đều có nội dung khiếu nại việc chậm thi hành án, kê biên, cưỡng chế thi hành án.  Không có những khiếu nại, tố cáo về tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự đối với cán bộ Chấp hành viên.
 
2. Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
Mặc dầu công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều khó khăn, phức tạp, cán bộ tham mưa giải quyết khiếu nại, tố cáo kiêm nhiệm; công tác tiếp công dân ở các cơ quan Thi hành án dân sự  còn thiếu về cơ sở vật chất, phương tiện tiếp dân. Nhưng nhờ lãnh đạo sát sao của cấp ủy chính quyền đại phương , ban chỉ chỉ đạo thi hành án các cấp và sự lãnh chỉ đạo của ngành cấp trên sự nổ lực phấn đấu của cán bộ công chức nên công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phần nào giải quyết kịp thời những phản  ánh, kiến nghị khiếu nại, tố cáo của công dân nên đã hạn chế được những khiếu nại,  tồn đọng kéo dài . Nhìn chung công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo giải quyết kịp thời và đúng pháp luật.
Để tăng cường và nâng cao hiệu quả hơn nữa đối với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cần tập trung vào một số giải pháp sau:
Thứ nhất: Thường xuyên quán triệt sâu sắc các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, tăng cường chỉ đạo, điều hành phân công trách nhiệm, chỉ đạo phối hợp thực hiện nhiệm vụ .
Thứ hai: Cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Ban chỉ chỉ đạo Thi hành án dân sự và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn cấp trên.
Thứ ba:Cơ quan Thi hành án cần tập trung chỉ đạo tốt việc tổ chức thi hành án nhằm đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của các bên đương sự theo bản án, quyết định của Tòa án.
Thứ tư: Thường xuyên rà soát các đơn thư phản ánh kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân để phân loại xử lý kịp thời đúng pháp luật.
Thứ năm: Cán bộ Chấp hành viên, công chức được giao nhiệm vụ tham mưu trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo phải tự học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;  Luôn trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng và tiếp tục học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.
Trương Văn Đới

Các tin đã đưa ngày: