Sign In

Người cán bộ văn thư tận tâm với ngành Thi hành án dân sự

22/06/2020

Người cán bộ văn thư tận tâm với ngành Thi hành án dân sự
Trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước nói chung và thi hành án dân sự nói riêng hầu hết các công việc từ chỉ đạo, điều hành, quyết định, thi hành … đều gắn liền với văn bản, cũng có nghĩa là gắn liền việc soạn thảo, ban hành và tổ chức sử dụng văn bản nói riêng, với công tác văn thư lưu trữ nói chung. Do đó, vai trò của công tác văn thư lưu trữ đối với hoạt động thi hành án dân sự là vô cùng quan trọng được thể hiện ở các điểm sau
Thứ nhất, góp phần quan trọng đảm bảo thông tin cho hoạt động quản lý; cung cấp những tài liệu đáng tin cậy, những thông tin quá khứ, những căn cứ, những bằng chứng phục vụ các hoạt động quản lý, điều hành trong các cơ quan thi hành án.
Thứ hai, giúp cho cán bộ, công chức nâng cao hiệu suất công việc và giải quyết xử lý nhanh chóng và đáp ứng được các yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Hồ sơ tài liệu trở thành phương tiện theo dõi, kiểm tra công việc một cách có hệ thống, qua đó cán bộ, công chức có thể kiểm tra, đúc rút kinh nghiệm góp phần thực hiện tốt các mục tiêu quản lý: năng suất, chất lượng, hiệu quả và đây cũng là những mục tiêu, yêu cầu của cải cách nền hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay.
Thứ ba, tạo công cụ để kiểm soát việc thực thi quyền lực của các cơ quan, tổ chức. Góp phần giữ gìn những căn cứ, bằng chứng về hoạt động của cơ quan, phục vụ việc kiểm tra, thanh tra giám sát.
Thứ tư, góp phần bảo vệ bí mật những thông tin có liên quan đến cơ quan, tổ chức và các bí mật của ngành.
Tuy nhiên, vị trí cán bộ làm công tác văn thư - lưu trữ nhìn chung ít được nhắc đến, ít được biết đến so với các vị trí công tác khác trong ngành. Có thể, vẫn còn đâu đó lãnh đạo đơn vị chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác văn thư - lưu trữ; cũng có thể đây là vị trí luôn luôn thường trực trong các cơ quan, tổ chức giống như vị trí của người lao công vậy, dù rất quan trọng nhưng đó không phải vị trí “hiếm” nên phải chăng ít được chú ý đến…

Là một trong những cán bộ công chức làm công tác văn thư - lưu trữ trong Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị, đồng chí Trần Thị Lan Đài - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị là một công chức tận tụy, cần mẫn với chuyên môn của mình. Được sinh ra và lớn lên tại thành phố Đông Hà, nhưng khi đến nhận công tác tại huyện Cam Lộ, vùng đất nằm trên hệ thống hàng rào điện tử McNamara nổi tiếng năm nào, nơi đầy nắng và gió Lào; đồng chí Đài đã luôn tích cực nghiên cứu văn bản, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình tại đơn vị.
Trước đây, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lộ có nhiều hồ sơ lưu trữ chưa được sắp xếp khoa học để khai thác khi cần thiết, nhưng đồng chí Đài đã cố gắng, tích cực phân loại, cập nhật phần mềm lưu trữ tất cả các hồ sơ thi hành án của đơn vị; các loại sổ sách của đơn vị cũng được đồng chí cập nhật đầy đủ, khoa học và gọn gàng; trong công tác theo dõi, phát hành văn bản đi của đơn vị, đồng chí Đài luôn kiểm tra và thông tin kịp thời cho các bộ phận soạn thảo về thể thức và cách trình bày theo quy định của pháp luật.
Sự cố gắng, nhiệt huyết của đồng chí Đài trong công tác đã được đồng nghiệp, lãnh đạo đơn vị ghi nhận và đánh giá cao. Trong các năm công tác vừa qua, với sự nỗ lực của bản thân, đồng chí đã được lãnh đạo các cấp ghi nhận, khen thưởng như: Giấy khen của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị, Giấy khen của UNBD huyện Cam Lộ … đó là những phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp của đồng chí đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lộ nói riêng và Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị nói chung./.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lộ

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: