Sign In

Thông báo danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Sơn La

25/05/2020

Ngày 25/5/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La nhận được Công văn số 493/STP-HCTP&BTTP  ngày 21/5/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La về việc cung cấp danh sách tổ chức hành nghề đấu giá tài sản. Theo đó, trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện có 03 tổ chức hành nghề đấu giá ( có danh sách kèm theo). Vậy Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La thông báo để các chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh biết để tiện liên hệ./.
Các tin đã đưa ngày: