Sign In

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Thuận Châu tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

19/04/2021

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Thuận Châu tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
Ngày 15/4/2021, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) huyện Thuận Châu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Quàng Văn Dũng - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo THADS huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo THADS và đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện.
           Tại Hội nghị, các thành viên đã nghe và thảo luận dự thảo báo cáo sơ kết công tác của Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động, thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên và báo cáo của Chi cục THADS huyện về 02 vụ việc phá sản, 03 vụ việc tranh chấp dân sự phát sinh khó khăn, phức tạp, dự kiến tổ chức cưỡng chế có huy động lực lượng.

                                    
           Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo THADS huyện đã đánh giá, trong sáu tháng đầu năm 2021, Ban Chỉ đạo tiếp tục duy trì tổ chức, đổi mới phương pháp, đề ra các giải pháp phù hợp để chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động, thực sự phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo THADS trong chỉ đạo công tác THADS ở địa phương, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS ở địa phương. Trong đó, cơ quan THADS đã giải quyết xong 208 việc trên tổng số 294 việc có điều kiện thi hành án, đạt tỉ lệ 76,47%, về tiền đã giải quyết xong 898 triệu 332 nghìn đồng trên số tiền 10 tỷ 324 triệu 599 nghìn đồng có điều kiện thi hành án, đạt tỉ lệ 8,7%.

           Để Ban chỉ đạo tiếp tục hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đồng chí Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo THADS giao nhiệm vụ cho các thành viên: (1) Về phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021, đồng chí yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo xem xét những tồn tại hạn chế đã nêu trong báo cáo sơ kết để đề ra giải pháp khắc phục và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra; (2) Đối với báo cáo khó khăn, vướng mắc của Chi cục THADS, trong đó có 02 vụ việc phá sản và 03 vụ việc tranh chấp dân sự. Đồng chí giao Chi cục trưởng Chi cục THADS tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, nghiên cứu chỉ đạo tổ chức thi hành các vụ việc theo quy định của pháp luật. Trong đó, chú trọng công tác đối thoại, tuyên truyền, thuyết phục, hạn chế thấp nhất trường hợp phải sử dụng biện pháp cưỡng chế. Giao các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan THADS tổ chức thi hành có hiệu quả các vụ việc có khó khăn, vướng mắc và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về công tác phối hợp trong THADS; (3) Đối với chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo, ngoài việc họp đột xuất để chỉ đạo giải quyết các vụ việc khó khăn, phức tạp theo báo cáo của Chi cục THADS, Ban Chỉ đạo sẽ duy trì họp định kỳ sơ kết và họp tổng kết theo nội dung Quy chế đã đề ra. Giao cơ quan thường trực chủ động chuẩn bị nội dung cuộc họp báo cáo Trưởng ban quyết định triệu tập họp; (4) Đối với các kiến nghị với Chủ tịch, Trưởng ban của Chi cục THADS nêu trong báo cáo khó khăn, vướng mắc, đồng chí giao cho Chi cục trưởng Chi cục THADS tham mưu bằng văn bản để Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, chỉ đạo các cơ quan của huyện và UBND xã trong phối hợp tổ chức thi hành án; (5) Các nội dung khác, đồng chí nhất trí với ý kiến sửa đổi quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và thông báo phân công nhiện vụ, giao cơ quan thường trực tiếp thu ý kiến các thành viên tham mưu văn bản sửa đổi trình Trưởng ban xem xét, quyết định; Giao đồng chí Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch xem xét dự toán đã được cơ quan THADS lập để trình UBND huyện xem xét, quyết định cấp kinh phí cho Ban chỉ đạo hoạt động./.
                                                                                        Chi cục THADS huyện Thuận Châu đưa tin

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: