Sign In

Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Mộc Châu

26/02/2023

Ngày 24/02/2023, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Mộc Châu đã tổ chức cuộc họp liên ngành giữa Viện kiểm sát nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mộc Châu bàn về phương hướng giải quyết đối với các vụ việc khó khăn, kéo dài trong công tác thi hành án dân sự. Thành phần tham dự cuộc họp gồm có đồng chí Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục THADS huyện Mộc Châu; Chấp hành viên, kiểm sát viên của hai cơ quan.
Tại cuộc họp liên ngành thay mặt tập thể lãnh đạo, đồng chí Vũ Thắng - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Mộc Châu đã thông qua báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính, kết quả phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian qua; báo cáo những vụ việc thi hành án kéo dài, những việc có khó khăn, vướng mắc, có nguy có ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện Mộc Châu và các vụ việc dự kiến cưỡng chế thi hành án. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện có ý kiến, tháo gỡ nhằm giúp cho công tác thi hành án dân sự, hành chính đạt hiệu quả trong năm 2023.
Tại cuộc họp đã có nhiều ý kiến phát biểu, thảo luận, trao đổi về phương hướng, giải pháp nhằm giải quyết dứt điểm đối với từng vụ việc. Trong đó, đề ra các giải pháp như: trong tổ chức thi hành án cần chú trọng công tác dân vận, tuyền truyền, thuyết phục các đương sự, áp dụng linh hoạt, phù hợp các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành. Phối hợp với chặt chẽ với chính quyền địa phương trong đôn đốc thi hành án.Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa hai cơ quan Chi cục THADS và Viện KSND huyện Mộc Châu.
 Qua cuộc họp lãnh đạo liên ngành Thi hành án dân sự, Viện Kiểm sát huyện đã thống nhất thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp, đồng thời thống nhất tăng cường liên kết, phối hợp giữa Cơ quan Thi hành án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân huyện và chính quyền bản, tiểu khu, phát huy được vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, ban lãnh đạo bản, tiểu khu, ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể của bản, tiểu khu và các tổ chức đoàn thể của bản, tiểu khu trong công tác thi hành án dân sự theo Chỉ thị số 30-CT/TU về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính nhằm đảm bảo các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án được thi hành nghiêm chỉnh và thống nhất đúng theo quy định của Luật Thi hành án dân sự./.
                                                     
                                                                                                            Mai Linh - Chi cục THADS huyện Mộc Châu

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: