Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2023

08/01/2024

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2023
Sáng ngày 08 tháng 01 năm 2024, Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023 với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Ngọc Hải – Bí thư chi bộ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Sơn La; đồng chí Lường Quang Yên – Phó cục trưởng, Chủ tịch công đoàn Cục THADS tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục cùng toàn thể công chức, người lao động, đoàn viên công đoàn trong cơ quan, đơn vị. 
Thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Công văn số 81/CĐVC ngày 18/12/2023 của Công đoàn viên chức tỉnh hướng dẫn Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc. Thủ trưởng và Ban Chấp hành Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2023 nhằm đánh giá kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong thực hiện Nghị quyết hội nghị công chức người lao động năm 2022 và thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời tìm ra giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2024.Hội nghị đã thông qua:1) Báo cáo Kiểm điểm việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La; 2) Báo cáo Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện kế hoạch công tác năm 2023; 3) Báo cáo Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Hội nghị năm 2023 và những quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở; 4) Báo cáo Kết quả giám sát, hỗ trợ cán bộ, công chức, người lao động thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị; 5) Thực hiện các nội dung công khai theo quy định của Điều 53 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; 6) Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 của Ban Thanh tra nhân dân, phương hướng hoạt động năm 2025.Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, công chức và người lao động tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chuyên môn và nâng cao đời sống cho công chức và người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, tiêu biểu là tham luận về giải pháp tăng cường sự lãnh đạo đối với việc phân loại án; phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La.Tại hội nghị, Ban chấp hành công đoàn và cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh trao khen thưởng, phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua trong năm 2024.Trên cơ sở những những kết quả đạt được năm 2023, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết và biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết là 100% ý kiến nhất trí với các nội dung Nghị quyết trọng tâm là 09 chỉ tiêu phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024.Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Hội nghị công chức, người lao động năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã thành công tốt đẹp với sự đồng thuận và nhất trí và quyết tâm của toàn thể công chức và người lao động trong cơ quan, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Hội nghị Công chức và người lao động năm 2023 đã đề ra./.
                                                                                       Nguyễn Ngọc – Văn phòng Cục THADS tỉnh Sơn La

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: