Sign In

Cục Thi hành án Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp và triển khai công tác quý I năm 2024

11/10/2023

     Ngày 11/10/2023, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp và Hội nghị triển khai công tác Quý I/2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Hải - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Sơn La, thành phần tham dự hội nghị gồm các đ/c Lãnh đạo Cục; Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục; công chức và người lao động Cục THADS tỉnh Sơn La; Chi cục Trưởng Chi cục THADS 12 huyện, thành phố Sơn La, Chấp hành viên và thẩm tra viên các cơ quan THADS tỉnh Sơn La.
       Để bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác trong năm 2024, ngay từ những tháng đầu của năm công tác, Cục THADS tỉnh đã ban hành Kế hoạch công tác quý I/2024; Quyết định tạm giao chỉ tiêu nhiệm vụ công tác trong quý I.2024 cho chấp hành viên Cục THADS và Chi cục THADS huyện, thành phố, đồng thời ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính trong quý I/2024 và tổ chức Hội nghị để triển khai thực hiện.
 

 
        Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hải – Cục trưởng đã đánh giá kết quả công tác năm 2023. Trong năm vừa qua, công tác THADS của các cơ quan THADS trong tỉnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do một số nguyên nhân như: Số lượng các vụ việc phát sinh phải thụ lý tổ chức thi hành tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2022 (về việc: 9,7%; về tiền tăng 409,8%, trong đó án tín dụng 21 việc= 340.000.000.000đ; án phá sản 16 với số tiền=149.238.691.000 đồng). ... Tuy nhiên, tập thể lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tập trung lãnh, chỉ đạo và đề ra nhiều giải pháp, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. Theo đó, đã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng Kế hoạch công tác (tuần, tháng quý, năm), tổ chức kiểm tra (với 20 cuộc kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới; Cục và 12 Chi cục THADS huyện, thành phố tổ chức tự kiểm tra toàn diện và chuyên đề: 04 cuộc); điều chỉnh chỉ tiêu biên chế bổ sung cho đơn vị nhiều án, chỉ đạo các tổ công tác; lãnh đạo Cục phụ trách phụ trách địa bàn tăng cường xuống cơ sở để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị; hàng tháng thông báo cho Ban chỉ đạo THADS cấp huyện về kết quả THADS của các đơn vị để nắm bắt tình hình và có chỉ đạo kịp thời; phối hợp với cơ quan Tòa án, VKSND và các cơ quan liên ngành trong tổ chức thi hành án... Với sự nỗ lực, vượt qua khó khăn của toàn thể công chức và người lao động tại các cơ quan THADS trong tỉnh, công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính đã đạt được kết quả, góp phần vào kết quả chung của toàn ngành. Kết quả công tác THADS năm 2023, toàn tỉnh đã đạt tỉ lệ 84,02% (vượt 0,02% so với chỉ tiêu được Tổng cục THADS giao); về tiền đạt tỷ lệ: 38,59%(đạt 79,5% so với chỉ tiêu được Tổng cục THADS giao). Mặc dù tỉ lệ về tiền không đạt do nguyên nhân nhiều vụ việc có giá trị lớn đã bán đấu giá tài sản, giảm giá nhiều lần nhưng không có người mua, song số tiền thu được đều tăng (tăng 56.587.330.000 đồng= 59,1% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó, án tham nhũng đạt: 56% về tiền, tăng 12%;  án kinh tế: tăng 12.026.464.000 đồng=60,3%, án trọng điểm: tăng 7.744.772.000 đồng=2.442%...). Đồng thời, các cơ quan THADS trong tỉnh cũng đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ khác, kết quả về cơ bản đã hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra.
        Đồng chí Nguyễn Ngọc Hải – Cục trưởng đã đã ghi nhận và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023, đồng thời chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, nghiêm túc khắc phục những hạn chế tồn tại trong năm 2023;  tập trung xây dựng Dự thảo kế hoạch công tác trọng tâm năm 2024, sửa đổi, bổ sung khi có kế hoạch công tác năm 2024 của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS; xin ý kiến UBND và trình Tổng Cục thẩm định.     

        Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp theo Nghị quyết số 23-NQ/BCS ngày 19/3/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính giai đoạn 2022-2026 và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Triển khai kịp thời 13 nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác quý I/2023 của Cục THADS đã ban hành và các giải pháp như: đổi mới phương pháp lãnh đạo, tổ chức tập huấn triển khai các văn bản; về các kỹ năng kiểm tra, tổ chức thi hành án.. tăng cường kiểm tra đối với chấp hành viên, công tác kế toán nghiệp vụ, các vấn đề dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; các tổ công tác, lãnh đạo phụ trách địa bàn chủ động bám sát cơ sở nhất là đối với các đơn vị có nhiều án, các đơn vị còn hạn chế, yếu kém.
         Tại Hội nghị đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm Quý I/2024 nhằm Kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; khuyến khích các cơ quan THADS trong tỉnh phấn đấu hết quý I/2024, các cơ quan THADS trong tỉnh phấn đấu đạt 40% chỉ tiêu về việc và 16% về tiền và hoàn thành ít nhất 1/3 số lượng các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và của địa phương giao trong năm 2024./.
     Nguyễn Thị Bích Trang – Cục THADS tỉnh Sơn La
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: