Sign In

Chi hội luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức Đại hội Chi hội luật gia nhiệm kỳ 2020 - 2025.

01/12/2021

Chi hội luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức Đại hội Chi hội luật gia nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Chiều ngày 26/11/2021, Chi hội luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức Đại hội Chi hội luật gia nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội hội có đồng chí Trần Mạnh Đức - Ủy viên Ban thường vụ Hội luật gia tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Hải - Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La và toàn thể các hội viên Chi hội luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La.
Đại hội đã tập trung đánh giá, tổng kết công tác của Chi hội, Ban chấp hành Chi hội nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, những mặt tồn tại, hạn chế, Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La xác định một số phương hướng nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm củng cố, kiện toàn tổ chức và đổi mới nâng cao phương thức, hiệu quả hoạt động của Chi hội, tham gia tích cực, có hiệu quả vào hoạt động của Hội luật gia tỉnh và tuân thủ Điều lệ Hội luật gia Việt Nam. Các đại biểu tham dự Đại hội cũng được nghe các ý kiến tham luận của hội viên trong công tác xây dựng pháp luật, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật… Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi hội luật gia khóa II nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 03 đồng chí, do Đồng chí Lường Quang Yên, Phó Cục trưởng làm Chi hội trưởng.
   
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Mạnh Đức - Ủy viên Ban thường vụ Hội luật gia tỉnh và đồng chí Nguyễn Ngọc Hải - Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Chi  bộ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã ghi nhận những kết quả Chi hội đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần phải khắc phục trong nhiệm kỳ tới để Chi hội hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.
    
Thay mặt Ban Chấp hành Chi hội Luật gia khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Lường Quang Yên, Chi hội trưởng phát biểu cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La, Hội luật gia tỉnh và hứa sẽ cùng các thành viên Ban Chấp hành, các hội viên của Chi hội khắc phục những tồn tại hạn chế, quyết tâm phấn đấu xây dựng Chi hội ngày một phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao./.
  Nguyễn Ngọc
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: