Sign In

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường La tham gia Hội thi “Dân vận khéo”

09/09/2022

Thực hiện Kế hoạch số 115-KH/HU ngày 14/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Mường La về tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” huyện Mường La lần thứ III, năm 2022; Quyết định số 647-QĐ/HU ngày 27/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thành lập Ban tổ chức Hội thi “Dân vận khéo. Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường La đã phối hợp với Liên Chi bộ Tòa án nhân dân huyện -Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường La thành lập đội thi để tham gia Hội thi “Dân vận khéo” huyện Mường La lần thứ III năm 2022.
Trong 02 ngày từ ngày 23 đến hết ngày 24/8/2022  Đội thi Liên chi bộ đã trải qua 3 phần thi (Phần1: chào hỏi, Phần 2: Lý thuyết, Phần 3 ứng xử tình huống). Kết quả hội thi Liên chi bộ Chi cục THADS - Tòa án nhân dân - Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường La đã đạt giải nhì toàn đội.
Qua hội thi “Dân vận khéo” huyện Mường La đã thể hiện được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, đây cũng là cơ hội để các cơ quan đơn vị trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, nắm vững chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, đặc biệt là tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tại địa  phương, đơn vị áp dụng nhằm tuyên truyền những quy định của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự .
Với phương châm hành động “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” dù việc thi hành án khó khăn đến mấy nếu cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện tốt công tác dân vận sẽ giải quyết xong dứt điểm việc thi hành án và hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ chung của ngành giao, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.
                     
                           Lê Thị Thu Huyền – Chi cục THADS huyện Mường La

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: