Sign In

Công đoàn Chi cục THADS huyện Quỳnh Nhai tổ chức Đại hội công đoàn khoá IV, nhiệm kỳ 2023-2028

12/04/2023

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-LĐLĐ ngày 01/6/2022 của Liên đoàn lao động huyện Quỳnh Nhai về Hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028; Kế hoạch số 02/KH-CĐCS ngày 28/02/2023 của Công đoàn cơ sở Chi cục thi hành án dân sự về việc tổ chức đại hội Công đoàn cơ sở Chi cục thi hành án dân sự huyện Quỳnh Nhai. Được sự nhất trí của Ban thường vụ Liên Đoàn lao động huyện và Chi bộ Chi cục thi hành án dân sự. Sáng ngày 06/4/2023, Công đoàn cơ sở Chi cục thi hành án dân sự huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trịnh Cương Quyết -  Bí thư Chi bộ và 07/07 đại biểu Công đoàn cơ sở Chi cục thi hành án dân sự huyện Quỳnh Nhai.
 
         
         Tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2023 và thông qua việc kiểm điểm BCH lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2023 và xây dựng phương hướng hoạt động công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.
 
        Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trịnh Cương Quyết – Bí thư chi bộ đã đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2023 đã đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, để tiếp tục đạt hiệu quả tốt trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành công đoàn, mỗi đoàn viên cần nỗ lực hơn nữa trong công tác công đoàn cũng như tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Chính quyền, mỗi đoàn viên phải gương mẫu, đi đầu trong xây dựng bảo vệ Đảng, gắn nhiệm vụ với chất lượng công việc. Thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và tham gia tích cực các phong trào, cuộc vận động của cơ quan  và địa phương. Triển khai quán triệt học tập Nghị Quyết Đại hội đại biểu công đoàn các cấp gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác của cơ quan trong năm 2023 và các năm tiếp theo.
       Tại Đại hội đã tiến hành biểu quyết các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2023-2028 với sự thống nhất, quyết tâm phấn đấu thực hiện  của đoàn viên công đoàn cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị giao cho.
 
        Đại hội đã bầu ra BCH công đoàn khoá IV, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 03 đồng chí: Lò Văn Kính, Nguyễn Chí Bình, Sùng A Mua; bầu 02 đại biểu trong đó có 01 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội công đoàn huyện lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 – 2028.

                                                                                       Sùng A Mua - Chi cục THADS huyện Quỳnh Nhai
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: