Sign In

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Thuận Châu tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động chỉ đạo công tác Thi hành án dân sự, theo dõi án hành chính năm 2021

31/12/2021

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Thuận Châu tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động chỉ đạo công tác Thi hành án dân sự, theo dõi án hành chính năm 2021
Ngày 30/12/2021, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) huyện Thuận Châu tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động chỉ đạo công tác Thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Quàng Văn Dũng – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo THADS huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị các thành viên Ban Chỉ đạo THADS, đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện và thủ trưởng một số cơ quan của huyện thường xuyên phối hợp trong công tác THADS.
           Thảo luận, góp ý kiến tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo THADS huyện đã cơ bản nhất trí đối với các báo cáo tổng kết, dự thảo kế hoạch công tác năm 2022 của Ban chỉ đạo THADS huyện và báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc thi hành án trọng điểm, phức tạp của Chi cục Thi hành án dân sự huyện. Đồng thời, các thành viên đã thảo luận, đưa ra những sáng kiến, giải pháp để chỉ đạo công tác THADS, thi hành án hành chính trong năm 2022, đặc biệt là việc tổ chức thi hành các vụ việc THADS khó khăn, trọng điểm, phức tạp và việc thi hành án về phá sản trên địa bàn.
          Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo THADS huyện đã đánh giá, trong năm 2021, Ban Chỉ đạo THADS huyện tiếp tục duy trì tổ chức, đổi mới phương pháp, đề ra các giải pháp phù hợp để chỉ đạo có hiệu quả công tác THADS, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS ở địa phương. Đồng thời, biểu dương các thành viên và thủ trưởng một số cơ quan liên quan của huyện trong năm công tác đã tích cực, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, phối hợp chỉ đạo công tác THADS, thi hành án hành chính trên địa bàn huyện; biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của cơ quan THADS trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trong năm đã thi hành xong 446/498 việc có điều kiện thi hành án, thu nộp ngân sách nhà nước, thu cho cơ quan, tổ chức và cá nhân số tiền 3 tỷ 369 triệu 589 nghìn đồng.
            Về phướng hướng nhiệm vụ trong năm công tác 2022, đồng chí Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo THADS huyện yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo bám sát nội dung kế hoạch, nêu cao tinh thần, trách nhiệm phối hợp tốt với thủ trưởng cơ quan THADS huyện trong chỉ đạo công tác THADS, thi hành án hành chính ở địa phương./.
                                                                                                Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Châu

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: