Sign In

Chi ủy Chi bộ Cục thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII

12/08/2016

Chi ủy Chi bộ Cục thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII
         Ngày 10/8/2016, Chi ủy Cục thi hành án dân sự tỉnh triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X của Đảng đến tất cả các đảng viên, quần chúng trong cơ quan.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Phượng – Bí thư Chi bộ, đồng chí Ngô Tấn Hồng – Phó bí thư Chi bộ; đồng chí Hồ Chí Bửu Nghi – Chi ủy viên lần lượt triển khai các Nghị quyết, chuyên đề… đến đảng viên, quần chúng.

Việc học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII nhằm giúp các đảng viên, quần chúng nhận thức một cách đúng đắn, nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong văn kiện Đại hội XII. Từ đó, nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; đồng thời tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng. Từ đó, biến thành hành động cách mạng, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới.
Để việc học tập nghị quyết đạt kết quả, các đảng viên, quần chúng đã tích cực thảo luận các vấn đề Chi ủy đưa ra. Đồng thời thực hiện viết bài thu hoạch về những vấn đề cơ bản, mới và cốt lõi trong các chuyên đề đã được giới thiệu tại Hội nghị mà đảng viên, quần chúng tiếp thu được qua học tập nghị quyết. Đề xuất những kiến nghị và biện pháp thực hiện ở cơ quan./.

 
   Thanh Trúc

Các tin đã đưa ngày: