Sign In

Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tây Ninh làm việc với Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án và Chi cục THADS huyện, thành phố để giải quyết những vụ việc có khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án trên địa bàn tỉnh.

15/11/2019

           Ngày 28/10/2019, Lãnh đạo Cục THADS tổ chức buổi làm việc với Lãnh đạo và Chấp hành viên tại phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án và các Chi cục THADS để nghe báo cáo tình hình tổ chức thi hành các vụ việc có khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án.
Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Cục đã nghe báo cáo tình hình tổ chức thi hành án 24 vụ việc có những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án (gồm: thành phố Tây Ninh 05 vụ, Hòa Thành 05 vụ, Dương Minh Châu 02 vụ, Tân Biên 03 vụ, Trảng Bàng 02 vụ và Phòng Nghiệp vụ, tổ chức thi hành án 07 vụ). Đây là những vụ việc đã tổ chức nhiều cuộc họp để bàn, trao đổi với các cơ quan có liên quan nhưng chưa thống nhất biện pháp để xử lý dứt điểm.

Sau khi nghe Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, các Chi cục THADS và Chấp hành viên báo cáo nội dung cụ thể từng vụ việc; nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng xử lý trong thời gian tới, các ý kiến phân tích, đánh giá của thành viên tham gia cuộc họp, ông Võ Xuân Biên - Cục trưởng Cục THADS kết luận:

(1) Chỉ đạo các nội dung tiếp tục thực hiện và khắc phục các sai sót trước đây để đưa ra giải quyết dứt điểm 08 việc;

(2) Chỉ đạo phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án thuộc Cục rút lên tổ chức thi hành 02 việc do các việc này có tính chất phức tạp và tài sản ở nhiều địa phương khác nhau;

(3) Chỉ đạo các đơn vị tổ chức họp liên ngành để thống nhất định hướng xử lý tiếp theo đối với 03 việc;

(4) Hoàn chỉnh thủ tục xin ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ của Tổng cục đối với 03 việc;

(5) Có văn bản báo cáo đề nghị Cục THADS kiến nghị theo thủ tục Giám đốc thẩm đối với 02 việc;

(6) Chờ kết quả xét xử của Tòa án đối với 04 việc;

(7) Giao phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án thành lập Tổ để tiến hành khảo sát lại tài sản và đề xuất hướng xử lý tiếp theo đối với 02 việc;

(8) Trên cơ sở các nội dung đã chỉ đạo đối với từng vụ việc cụ thể, Cục trưởng yêu cầu các Chi cục trưởng và Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án tổ chức thực hiện nghiêm túc, chỉ đạo quyết liệt, đồng thời cần quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thi hành án của các Chấp hành viên trong đơn vị, hạn chế vi phạm khó khắc phục; thường xuyên nắm bắt, theo dõi tình hình tổ chức thi hành các vụ việc có khó khăn để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho Chấp hành viên; phát huy hơn nữa vai trò của Hội đồng Chấp hành viên tại đơn vị trong việc bàn bạc, trao đổi, thống nhất nhận thức, quy định pháp luật để có hướng xử lý các vụ việc có khó khăn, vướng mắc; nâng cao vai trò Thường trực Ban chỉ đạo THADS trong việc tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp; đối với những vụ việc chưa thống nhất hướng thực hiện tiếp tại các cuộc họp với các ngành, Cục Thi hành án dân sự sẽ có văn bản xin ý kiến Tổng cục THADS có hướng dẫn nghiệp vụ.

 Qua việc tổ chức họp bàn biện pháp giải quyết những vụ việc có khó khăn vướng mắc đã giúp Lãnh đạo Chi cục THADS nâng cao vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, điều hành trong việc giải quyết một số vụ việc tồn đọng, kéo dài; đồng thời là dịp để các đơn vị học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, giúp Chấp hành viên hạn chế vi phạm trình tự thủ tục trong tổ chức thi hành án.

 
Nguyễn Thị Lành

Các tin đã đưa ngày: