Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi án hành chính 9 tháng đầu năm 2020 (13/07/2020)

Ngày 08/7/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi án hành chính 9 tháng đầu năm 2020. Thành phần tham dự gồm có: Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục; Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố.

Cục THADS tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ (04/06/2020)

Được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy đồng ý cho Cục THADS Thái Bình kiện toàn thêm 01 chức danh Phó cục trưởng từ nguồn tại chỗ. Ngày 03/6/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị các bước quy trình nhân sự bổ nhiệm chức danh Phó cục trưởng.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2020 (29/04/2020)

Ngày 28/4/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi án hành chính 6 tháng đầu năm 2020. Thành phần tham dự gồm có: Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyen môn thuộc Cục; Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố.

Thông báo Thực hiện triển khai thí điểm phần mềm trực tuyến thi hành án dân sự (16/04/2020)

Thực hiện Quyết định số 249/QĐ-TCTHADS ngày 20/3/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc triển khai thí điểm Phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự; Quyết định số 250/QĐ-TCTHADS ngày 20/3/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình thông báo:  

Công văn về việc phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ quan THADS tỉnh Thái Bình (19/03/2020)

Thực hiện Công văn số 837/TCTHADS-VP ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Tổng cục THADS về việc phòng chống dịch Covid-19 trong Hệ thống THADS để bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng và công chức, người lao động trong Hệ thống THADS, Cục Thi hành án dân sự yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Công văn về việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (15/01/2020)

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), Chỉ đạo của Tỉnh ủy và Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra và phòng, chống tham nhũng.

Thông báo kết luận của đồng chí Cục trưởng Tại Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020 (07/01/2020)

Ngày 06 tháng 12 năm 2019, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác THADS, hành chính năm 2020. Thành phần dự Hội nghị gồm: Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục THADS huyện, thành phố và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong Hệ thống THADS tỉnh Thái Bình. Tại Hội nghị, đồng chí Cục trưởng đã phát biểu, kết luận như sau:

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2020 (12/12/2019)

Ngày 06/12/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2020. Đồng chí Lê Thanh Tình - Cục trưởng dự và chỉ đạo Hội nghị, cùng Lãnh đạo Cục và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan THADS tỉnh Thái Bình.

Thông báo kết luận của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Thái Bình tại Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (08/05/2019)

Ngày 24/4/2019, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Thành phần tham dự gồm có: Lãnh đạo Cục, thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục; Chi cục trưởng, kế toán Chi cục THADS các huyện, thành phố.
Các tin đã đưa ngày: