Sign In

Thông tư 78/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự (06/10/2020)

Ngày 14 tháng 08 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2020/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự.
Thông tư quy định chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo nghiệp vụ thi hành án dân sự và các nội dung khác có liên quan áp dụng cho các đơn vị quy định tại Điều 2 Thông tư này để hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến thi hành án dân sự, bao gồm:
1. Tiền, tài sản phát sinh trong quá trình thi hành án theo từng quyết định thi hành án;
2. Tình hình quản lý tiền, tài sản, vật chứng;
3. Tình hình thanh toán trong nội bộ và bên ngoài của các cơ quan Thi hành án dân sự và các hoạt động khác giao cho kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự thực hiện theo quy định.

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình (08/08/2020)

  Thực hiện Quyết định số 593/QĐ/TCTHADS-TCCB ngày 28/7/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc bổ nhiệm chức vụ Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đối với đồng chí Trần Thị Thuỳ Giang, Trưởng phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi án hành chính 9 tháng đầu năm 2020 (13/07/2020)

Ngày 08/7/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi án hành chính 9 tháng đầu năm 2020. Thành phần tham dự gồm có: Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục; Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố.

Cục THADS tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ (04/06/2020)

Được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy đồng ý cho Cục THADS Thái Bình kiện toàn thêm 01 chức danh Phó cục trưởng từ nguồn tại chỗ. Ngày 03/6/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị các bước quy trình nhân sự bổ nhiệm chức danh Phó cục trưởng.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2020 (29/04/2020)

Ngày 28/4/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi án hành chính 6 tháng đầu năm 2020. Thành phần tham dự gồm có: Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyen môn thuộc Cục; Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố.

Thông báo Thực hiện triển khai thí điểm phần mềm trực tuyến thi hành án dân sự (16/04/2020)

Thực hiện Quyết định số 249/QĐ-TCTHADS ngày 20/3/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc triển khai thí điểm Phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự; Quyết định số 250/QĐ-TCTHADS ngày 20/3/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình thông báo:  

Công văn về việc phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ quan THADS tỉnh Thái Bình (19/03/2020)

Thực hiện Công văn số 837/TCTHADS-VP ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Tổng cục THADS về việc phòng chống dịch Covid-19 trong Hệ thống THADS để bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng và công chức, người lao động trong Hệ thống THADS, Cục Thi hành án dân sự yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Công văn về việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (15/01/2020)

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), Chỉ đạo của Tỉnh ủy và Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra và phòng, chống tham nhũng.

Thông báo kết luận của đồng chí Cục trưởng Tại Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020 (07/01/2020)

Ngày 06 tháng 12 năm 2019, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác THADS, hành chính năm 2020. Thành phần dự Hội nghị gồm: Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục THADS huyện, thành phố và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong Hệ thống THADS tỉnh Thái Bình. Tại Hội nghị, đồng chí Cục trưởng đã phát biểu, kết luận như sau:
Các tin đã đưa ngày: