Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2021 (27/04/2021)

Ngày 23/4/2021,Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2021. Tham dự Hội nghị có Đồng chí Lê Thanh Tình - Bí thư chi bộ, Cục trưởng dự và chỉ đạo Hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Lãnh đạo Chi cục THADS huyện, thành phố

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị triển khai chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự 2021 (10/12/2020)

Ngày 04/12/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Lê Thanh Tình - Bí thư chi bộ, Cục trưởng - cùng sự tham dự của Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, các đồng chí Lãnh đạo Chi cục THADS huyện, thành phố, cán bộ, công chức, người lao động toàn Hệ thống THADS của tỉnh Thái Bình

Thông tư 78/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự (06/10/2020)

Ngày 14 tháng 08 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2020/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự.
Thông tư quy định chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo nghiệp vụ thi hành án dân sự và các nội dung khác có liên quan áp dụng cho các đơn vị quy định tại Điều 2 Thông tư này để hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến thi hành án dân sự, bao gồm:
1. Tiền, tài sản phát sinh trong quá trình thi hành án theo từng quyết định thi hành án;
2. Tình hình quản lý tiền, tài sản, vật chứng;
3. Tình hình thanh toán trong nội bộ và bên ngoài của các cơ quan Thi hành án dân sự và các hoạt động khác giao cho kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự thực hiện theo quy định.

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình (08/08/2020)

  Thực hiện Quyết định số 593/QĐ/TCTHADS-TCCB ngày 28/7/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc bổ nhiệm chức vụ Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đối với đồng chí Trần Thị Thuỳ Giang, Trưởng phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi án hành chính 9 tháng đầu năm 2020 (13/07/2020)

Ngày 08/7/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi án hành chính 9 tháng đầu năm 2020. Thành phần tham dự gồm có: Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục; Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố.
Các tin đã đưa ngày: