Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng (13/12/2022)

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, hiệu quả trong công tác bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước, ngày 12/12/2022 Cục THADS tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Bảo vệ Bí mật Nhà nước cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị triển triển khai công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2023 (03/12/2022)

Ngày 12/12/2022, Cục THADS tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển triển khai công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2023 với sự tham dự của các đồng chí Lãnh đạo Cục cùng toàn thể cán bộ công chức, người lao động các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị giới thiệu quy hoạch các chức danh lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2026, 2026-2031 (23/06/2022)

Quy hoạch cán bộ là một nội dung trọng yếu của công tác cán bộ, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh trong thực hiện nhiệm vụ.
Các tin đã đưa ngày: