Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình: Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022 (06/12/2021)

Ngày 03/12/2021, Cục THADS tỉnh đã tổ chức Hội nghị tại Trụ sở Cục với thành phần nội bộ hệ thống THADS tỉnh. Tham dự Hội nghị có Đồng chí Lê Thanh Tình - Bí thư chi bộ, Cục trưởng dự và chỉ đạo Hội nghị, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, các đồng chí Lãnh đạo Chi cục THADS huyện, thành phố, Chấp hành viên, thẩm tra viên Cục THADS tỉnh Thái Bình  

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2021 (27/04/2021)

Ngày 23/4/2021,Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2021. Tham dự Hội nghị có Đồng chí Lê Thanh Tình - Bí thư chi bộ, Cục trưởng dự và chỉ đạo Hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Lãnh đạo Chi cục THADS huyện, thành phố
Các tin đã đưa ngày: