Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình: Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022

06/12/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình: Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022
Ngày 03/12/2021, Cục THADS tỉnh đã tổ chức Hội nghị tại Trụ sở Cục với thành phần nội bộ hệ thống THADS tỉnh. Tham dự Hội nghị có Đồng chí Lê Thanh Tình - Bí thư chi bộ, Cục trưởng dự và chỉ đạo Hội nghị, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, các đồng chí Lãnh đạo Chi cục THADS huyện, thành phố, Chấp hành viên, thẩm tra viên Cục THADS tỉnh Thái Bình
 
Tại Hội nghị, Lãnh đạo Cục đã báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tiến hành tham luận về kết quả đã đạt được năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022, đồng thời nhận định những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Tình - Cục trưởng Cục THADS tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan THADS tỉnh: những năm qua công tác THADS tỉnh Thái Bình luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo THADS tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành hữu quan. Hệ thống THADS trong tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Do vậy, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng công tác THADS tỉnh Thái Bình năm 2021 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Cụ thể, đạt 86,55% về việc và 52,83% về tiền trên số việc và tiền có điều kiện thi hành (vượt 4,05% về việc và 12,73% về tiền so với chỉ tiêu được Tổng Cục THADS giao; tăng 1,28% về việc và 10,24% về tiền so với năm 2020), đã thi hành được nhiều vụ việc phức tạp được dư luận xã hội quan tâm.
Các mặt công tác khác như: tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng; tiếp công dân, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo; tài chính kế toán, văn phòng... thực hiện ngày càng hiệu quả và nề nếp. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế như đã nêu trong báo cáo tại Hội nghị.
Để phát huy các kết quả đã đạt được năm 2021, đồng chí Cục trưởng yêu cầu các đơn vị, các nhân trong hệ thống THADS của tỉnh cần sớm xây dựng kế hoạch công tác, đề ra các giải pháp căn cơ, đồng bộ để khắc phục hiệu quả các tồn tại, hạn chế đã được nêu, nhất là các tồn tại, hạn chế mang tính chủ quan, đồng thời nỗ lực vượt qua khó khăn tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.
Hội nghị cũng thực hiện trao thi đua khen thưởng năm 2021, phát động và ký giao ước thi đua năm 2022.
Lê Thanh Tình

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: