Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị triển triển khai công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2023

03/12/2022

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị triển triển khai công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2023
Ngày 12/12/2022, Cục THADS tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển triển khai công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2023 với sự tham dự của các đồng chí Lãnh đạo Cục cùng toàn thể cán bộ công chức, người lao động các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh.
Tại Hội nghị, Lãnh đạo Cục đã báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, các đại biểu tham dự Hội nghị trình bày tham luận và ý kiến thảo luận nêu lên những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Tình - Cục trưởng Cục THADS tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của các cơ quan THADS tỉnh: mặc dù gặp không ít khó khăn, số tiền phải thi hành tăng, một số vụ việc có số phải thu lớn đã xử lý tài sản đưa ra bán đấu giá nhưng phải giảm giá nhiều lần vẫn không bán được, biên chế thực hiện còn thiếu so với chỉ tiêu được giao chưa có nguồn bổ sung... Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và Tỉnh ủy- HĐND-UBND tỉnh, Huyện ủy – HĐND – UBND cá huyện, thành phố; sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan Công an, Tòa án, Kiểm sát và các ban, ngành, đoàn thể liên quan, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cùng với sự đoàn kết, cố gắng nỗ lực, tinh thần hăng hái thi đua quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ nên các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Đạt tỷ lệ 85,80% về việc và 45,63% về tiền (vượt 3,8% về việc và 3,63% về tiền so với chỉ tiêu được Tổng cục giao). Tất cả các mặt công tác đều được triển khai thực hiện tương đối đồng bộ, nề nếp và hiệu quả.
Lãnh đạo Cục ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được, đồng thời yêu cầu các đơn vị nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu tại báo cáo; chủ động xây dựng kế hoạch công tác trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.
Hội nghị cũng thực hiện nội dung công bố các quyết định và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác THADS năm 2022, phát động và ký giao ước thi đua năm 2023.
Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: