Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị Giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 9 tháng bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023

14/07/2023

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị Giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 9 tháng bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023
Sáng ngày 10/7/2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS, theo dõi THAHC 9 tháng bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Cục; Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện, thành phố.
Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác 9 tháng và đánh giá tình hình, bàn giải pháp thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Lãnh đạo các đơn vị báo cáo cụ thể tình hình, tiến độ thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ, đề xuất các giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2023.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị của đồng chí Cục trưởng Lê Thanh Tình: 9 tháng đầu năm 2023, mặc dù trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức; khối lượng công việc ngày càng tăng (tăng gần 300 việc và trên 700 tỷ so với cùng kỳ năm 2022), tính chất công việc phức tạp nhưng các cơ quan THADS tỉnh Thái Bình đã chủ động bám sát kế hoạch, chương trình công tác, đề ra các giải pháp cụ thể. Kết quả 9 tháng năm 2023 đạt tỷ lệ 70,66% về việc và 57,83% về tiền/ số việc và tiền có điều kiện thi hành; so với cùng kỳ năm 2022 tăng 1,09% về việc và tăng 45,16% về tiền).Tuy nhiên, để đạt và hoàn thành tốt chỉ tiêu công tác năm 2023 đồng chí kết luận, chỉ đạo như sau:
1. Ghi nhận các ý kiến phát biểu và quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của lãnh đạo các đơn vị. Yêu cầu các đơn vị rà soát lại chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch công tác, đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả để phấn đầu hoàn thành đối với từng chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể.
2. Xác minh, phân loại án đảm bảo chính xác. Tổ chức thi hành triệt để các án có điều kiện thi hành, tập trung thi hành án tín dụng ngân hàng, án trọng điểm, án tham nhũng, kinh tế.
3. Đổi mới công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự kiểm  tra, kiểm ra có trọng tâm trọng điểm (tập trung kiểm tra những mảng công việc, các loại việc dễ phát sinh vi phạm như kế toán nghiệp vụ, kho quỹ, án theo đơn có giá trị thi hành lớn…). Tăng cường thực hiện việc kiểm tra lại kết quả tự kiểm tra.
3. Các Tổ công tác chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023 cần tăng cường nắm bắt tình hình địa bàn, đơn vị được phân công, đề ra giải pháp, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện, định ký báo cáo kết quả để Cục trưởng biết phối hợp, chỉ đạo.
4. Thực hiện nghiêm quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, pháp luật về lao động và luật cán bộ, công chức...trường hợp vi phạm cần làm rõ tính chất, mức độ và trường hợp cần thết kiến nghị xử lý theo quy định.
5. Tổ chức và thực hiện đảm bảo quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước (Luật bảo vệ bí mật Nhà nước; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ, Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công an; thực hiên nghiêm các quy định về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
7. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, báo cáo để phục vụ Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQVN tỉnh Thái Bình theo Kế hoạch số 176/KH-MTTQ-BTT ngày 04/7/2023 về Giám sát công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thái Bình của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình.
8. Các đơn vị hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niêm 77 năm ngày Truyền thống THADS (19/7/1946 - 19/7/2023). Việc tổ chức Kỷ niệm ngày Truyền thống THADS đảm bảo ý nghĩa, tiết kiệm.
9. Kết thúc năm công tác các đơn vị cần thực hiện đảm bảo công tác thi đua khen thưởng, công tác thống kê, báo cáo theo đúng quy định.
10. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, của Tổng cục trưởng, của Cục trưởng tại các Hội nghị về thi hành án.
                                                                                                                              Hà Thế Anh - Chánh Văn phòng

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: