Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình nhìn lại một nhiệm kì

14/03/2015

Hiện nay, Chi bộ Cục THADS tỉnh có 24 đảng viên, chiếm 80% cán bộ, công chức trong cơ quan. Nhiệm kỳ qua, tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Tổng Cục THADS, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cấp ủy, cán bộ, đảng viên, Chi bộ Cục THADS tỉnh đã thực hiện và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ.
Trong nhiệm kì vừa qua, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng Chuyên môn, các Chi Cục Huyện, Thành Phố đảng viên là chấp hành viên, thư ký thi hành án, các chuyên viên tập trung đôn đốc thi hành giải quyết các bản án có điều kiện thi hành. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc nhận bản án, đơn yêu cầu thi hành án, ra quyết định thi hành án, tổ chức cưỡng chế nhiều vụ việc phức tạp thu hàng trăm tỷ đồng trả cho công dân và nộp ngân sách Nhà nước. Đảm bảo 100% các bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực đều được ra quyết định thi hành, kết quả thi hành án dân sự đã góp phần đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể và công dân. Bên cạnh đó, Ban Chi ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể bảo đảm trong sạch, vững mạnh. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên ổn định, nội bộ cấp ủy và Chi bộ đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Do lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời giai đoạn 2010- 2015, Cục THADS tỉnh đã giải quyết về việc 19.523 việc, giải quyết về tiền 375,4 tỷ đồng. Công tác kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân về thi hành án tiến hành đúng theo quy định của pháp luật, kết quả đã giải quyếtđạt tỷ lệ 100%, tập trung giải quyết dứt điểm một số vụ việc phức tạp, khiếu nại kéo dài.
Với những thành tích đạt được trong những năm qua, Chi bộ Cục THADS tỉnh nhiều năm liền được công nhận danh hiệu "Chi bộ trong sạch vững mạnh ". Nhiều năm liền, Cục THADS tỉnh đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc", được tặng Cờ thi đua của ngành và UBND tỉnh. Cá nhân các đồng chí trong ban chi ủy được tặng thưởng Bằng khen của Bộ, của UBND tỉnh, Chiến sĩ thi đua ngành và Bằng khen của Thủ tướng chính phủ.
Để chuẩn bị tốt cho đại hội nhiệm kỳ tới, công tác chuẩn bị về văn kiện đại hội, đề án nhân sự, tham luận, cũng như tổ chức đại hội đều được chi bộ quán triệt sâu sắc. Báo cáo tham luận đều được các đảng viên trong chi bộ trình bày có chất lượng cao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, sự phát triển chung của chi bộ cũng như hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Thời điểm này Chi bộ Cục THADS tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng đề cương Báo cáo chính trị, dự kiến về công tác nhân sự và dự kiến các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới trình Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phê duyệt. Chi bộ cũng đã thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đảng trong nhiệm kỳ tới, nhất là việc đề ra các chỉ tiêu cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ. Việc sáng suốt lựa chọn, bầu nhân sự cho cấp ủy chi bộ trong nhiệm kỳ tới cũng được chi bộ thực hiện đúng quy định, hiệu quả cao.
Bên cạnh đó, đơn vị cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đẩy mạnh các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục tư tưởng tới toàn thể cán bộ, đảng viên dưới nhiều hình thức có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
                                                                                                                                             Minh Quỳnh
 

Các tin đã đưa ngày: