Sign In

Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh (04/08/2021)

Chúng ta đều đã biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu là vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Người chiến sĩ Cộng sản quốc tế mẫu mực, Danh nhân văn hóa thế giới. Người đã đi xa, nhưng di sản Người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta là vô cùng đồ sộ và quý giá: Đó là Thời đại Hồ Chí Minh; Sự nghiệp Hồ Chí Minh; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Một tấm gương sáng ngời để chúng ta thường xuyên học tập và noi theo. Người là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam; kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại.

Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021 của Khối các ngành Nội chính, tỉnh Thái Bình (09/07/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-TĐKNC ngày 01/3/2021 của Khối thi đua Nội chính về việc tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Khối Nội chính tỉnh Thái Bình năm 2021 và giao ước thi đua đã được các đồng chí lãnh đạo trong Khối ký kết. Sáng ngày 09/7/2021, tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình, Khối thi đua các ngành Nội chính tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong việc phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2021. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Huy - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và đồng chí Lê Thanh Tình - Cục trưởng Cục THADS tỉnh thay mặt cho Khối trưởng và Khối phó đồng chủ trì Hội nghị.

Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình 75 năm hình thành và phát triển (19/7/1946 – 19/7/2021) (08/07/2021)

Sau Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 19/7/1946 Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã ban hành Sắc lệnh số 130/SL quy định về thể thức thi hành mệnh lệnh hoặc bản án của Tòa án. Đến năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 397/QĐ-TTg lấy ngày 19/7 hàng năm là ngày truyền thống Thi hành án dân sự (THADS). 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, THADS đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (09/03/2021)

Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Gặp mặt chia tay đồng chí Nguyễn Hoàng Quyền, Trưởng phòng kiểm tra, giải quyết khiếu nại - tố cáo về nghỉ hưu theo chế độ (14/09/2020)

Sáng ngày 11/9/2020 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình tổ chức buổi gặp mặt, tri ân đồng chí Nguyễn Hoàng Quyền, Trưởng phòng kiểm tra, giải quyết khiếu nại - tố cáo về nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước từ ngày 01/9/2020.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Phụ - đơn vị điển hình của Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình (24/08/2020)

Giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua yêu nước tại các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thái Bình rất sôi nổi, nhiều tập thể, cá nhân cố gắng nỗ lực hết sức mình trên các lĩnh vực công tác, là nhân tố quan trọng góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình. Qua tổng kết phong trào thi đua và bình xét điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020, căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn do Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự quy định về công nhận điển hình tiên tiến cấp cơ sở, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Phụ là một trong những đơn vị được Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình công nhận điển hình tiên tiến cấp cơ sở và tặng Giấy khen.
Các tin đã đưa ngày: