Sign In

Giao ban trực tuyến công tác thi hành án dân sự quý I năm 2018

18/01/2018

Giao ban trực tuyến công tác thi hành án dân sự quý I năm 2018
Sáng 15/01/2018, Tổng cục thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự quý I năm 2018 bằng hình thức trực tuyến đa phương tiện tại 62 điểm cầu địa phương của 62 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và điểm cầu Trung ương tại trụ sở Bộ Tư pháp dưới sự chủ trì của đồng chí Q. Tổng cục trưởng Mai Lương Khôi và các Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Lực. Tham dự điểm cầu Trung ương còn có các đồng chí Lãnh đạo 08 đơn vị thuộc Tổng cục và Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe trình bày tóm tắt kết quả công tác Quý I năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác Quý II năm 2018 của Tổng cục thi hành án dân sự và các chuyên đề liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phổ biến các văn bản mới ban hành có liên quan đến công tác thi hành án dân sự. Đặc biệt, thay mặt Lãnh đạo Tổng cục, đồng chí Nguyễn Văn Lực - Phó Tổng cục trưởng đã tập trung quán triệt Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, chỉ đạo của Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2018, Kết luận của Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018 và các nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 trong đó đồng chí Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực cũng đã nhấn mạnh lần đầu tiên công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính đã được Chính phủ đưa vào là một trong các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (mục 7.3 của Nghị quyết) đã khẳng định rõ:“Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, nhất là liên quan đến thu hồi các khoản nợ của các tổ chức tín dụng; tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành án dân sự, bảo đảm thi hành dứt điểm các bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính còn tồn đọng”. Như vậy, Chính phủ đã đặt ra 03 nhiệm vụ trọng tâm đối với Bộ Tư pháp, Hệ thống thi hành án dân sự năm 2018 là (1) Tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành án dân sự, (2) Nâng cao kết quả thu hồi các khoản nợ của các tổ chức tín dụng, và (3) Bảo đảm thi hành dứt điểm các bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính còn tồn đọng.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe đại diện Cục quản lý giá - Bộ Tài chính trình bày một số vấn đề liên quan đến việc thẩm định giá trong đấu giá tài sản thi hành án dân sự. Đây là một trong những vấn đề được các cơ quan thi hành án dân sự quan tâm vì thực tế trong thời gian qua quá trình tổ chức đấu giá tài sản thi hành án còn có một số những vướng mắc, bất cập liên quan đến công tác thẩm định giá cần sớm có giải pháp tháo gỡ.
Trong phần thảo luận, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng đã đánh giá những kết quả mà toàn Hệ thống Thi hành án dân sự đã đạt được trong quý I năm 2018  như: Về kết quả thi hành án dân sự, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhất là số thụ lý mới về việc và tiền tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ năm 2017, cụ thể tăng 43.273 việc (tăng 9,45%) và tăng trên 24.453 tỷ đồng (tăng 19,36%) nhưng kết quả thi hành xong về việc trong Quý I năm 2018 đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2017 (tăng 0,87%), toàn Hệ thống đã thi hành xong số tiền gần 6.000 tỷ đồng; Một số mặt công tác khác tiếp tục đạt được những kết quả nhất định như công tác hướng dẫn nghiệp vụ tiếp tục được chú trọng, nhiều địa phương đã ưu tiên cho công tác tập huấn ngay từ đầu năm; Số đơn thư, số vụ việc khiếu nại, tố cáo giảm so với cùng kỳ năm 2017; Tổng cục đã phê duyệt kết quả trúng tuyển đối với 205 thí sinh trong Kỳ thi tuyển dụng công chức, hiện đang hoàn thành Kỳ thi nâng ngạch Chấp hành viên và Thẩm tra viên trong toàn Hệ thống; đã tổ chức tập huấn tại 05 khu vực trong toàn quốc nhằm chuẩn bị triển khai Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự.
Bên cạnh việc đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng đề nghị các đại biểu thẳng thắn đánh giá và nhận diện một số tồn tại, hạn chế như: kết quả thi hành án về việc còn chưa có sự đột phá (chỉ tăng 0,87%), kết quả thi hành án về tiền giảm so với cùng kỳ năm 2017 (giảm 5,19%); tình hình vi phạm trong hoạt động thi hành án dân sự còn phức tạp, cá biệt có trường hợp công chức vi phạm bị khởi tố; việc triển khai công tác một số địa phương, một số đơn vị còn chưa kịp thời, một bộ phận công chức, người lao động có tâm lý “xả hơi”, “đủng đỉnh” trong công tác để từ đó đưa ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2018.
Kết thúc hội nghị, đồng chí Q. Tổng cục trưởng Mai Lương Khôi đề nghị Lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Tổng cục, Lãnh đạo các cơ quan thi hành án dân sự quán triệt đến toàn thể công chức của đơn vị phương châm hành động của Chính phủ trong năm 2018 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và tổ chức triển khai nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với công tác thi hành án dân sự, trong đó đặc biệt lưu ý triển khai hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.
Đồng chí Quyền Tổng cục trưởng cũng yêu cầu Lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Tổng cục, Lãnh đạo các cơ quan thi hành án dân sự địa phương phải sâu sát, toàn diện các mặt công tác, kịp thời nắm chắc tình hình địa bàn, lĩnh vực quản lý, nhất là cấp Chi cục. Thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh nghề nghiệp của đội ngũ công chức thi hành án theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
Các đơn vị thuộc Tổng cục, Cơ quan thi hành án dân sự khẩn trương triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác theo Kế hoạch công tác năm đã được phê duyệt, trong đó tập trung phân loại án chính xác và tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ án lớn, án trọng điểm, các vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản cho Nhà nước, án liên quan đến tín dụng ngân hàng. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là từ cấp cơ sở, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan thi hành án dân sự phải trực tiếp tiếp công dân định kỳ theo quy định. Tập trung đôn đốc, có biện pháp giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài, các vụ việc Lãnh đạo Bộ tiếp công dân.
Chú trọng công tác kiện toàn tổ chức bộ máy của Hệ thống, nhất là đội ngũ lãnh đạo các cơ quan thi hành án dân sự địa phương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo đội ngũ công chức, người lao động đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp với nguyên tắc tập trung thống nhất trong quản lý ngành dọc.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thi hành án hành chính. Đảm bảo theo dõi đầy đủ việc thi hành các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật, nhất là 85 vụ việc tồn đọng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thi hành, tham mưu các cấp có thẩm quyền có biện pháp nâng cao kỷ luật, kỷ cương của các cơ quan hành chính trong việc chấp hành bản án hành chính.
Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra trong toàn Hệ thống. Tổng cục, Cục, Chi cục thi hành án dân sự thường xuyên kiểm tra toàn diện, đầy đủ các mặt công tác, nhất là các lĩnh vực thường dễ xảy ra vi phạm như công tác tổ chức thi hành án, công tác kế hoạch tài chính, quản lý tang tài vật...để kịp thời chấn chỉnh và cảnh báo, phòng ngừa trong toàn Hệ thống cũng như xử lý những sai sót, vi phạm.
Nhân dịp Tết Nguyên đán 2018 sắp đến, đồng chí Quyền Tổng cục trưởng cũng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, người lao động của đơn vị, tổ chức đón Tết theo đúng phương châm “Vui tươi, yên bình, an toàn và tiết kiệm”. Không tổ chức cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng theo quy định. Tăng cường công tác đối thoại, tiếp công dân, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo vượt cấp, gay gắt. Khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán.
                   Võ Thu Ba


Theo Cổng thông tin điện tử Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: