Sign In

Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu thực hiện chế độ báo cáo định kỳ trong Hệ thống Thi hành án dân sự

08/06/2022

Ngày 31/5/2022, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký ban hành Quyết định số 440/QĐ-TCTHADS quy định chế độ báo cáo trong Hệ thống Thi hành án dân sự (thay thế Quyết định số 519/QĐ-TCTHADS ngày 30/6/2020). Để đảm bảo thực hiện hiệu quả quy định (ban hành kèm theo Quyết định số 440/QĐ-TCTHADS), góp phần tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Tổng cục. Tổng Cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ trong Hệ thống Thi hành án dân sự.


Theo CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Các tin đã đưa ngày: