Sign In

Thành phố: Tổng kết công tác thi hành án dân sự

28/12/2022

Thành phố: Tổng kết công tác thi hành án dân sự
Chiều ngày 9/12, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Thái Bình tổ chức tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Năm 2022, hoạt động chỉ đạo công tác thi hành án dân sự của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố đã đi vào nền nếp, thực sự phát huy hiệu quả trong việc chỉ đạo công tác phối hợp liên ngành, kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp. Tổng số việc thi hành án dân sự phải thi hành là 1.194, trong đó số có điều kiện thi hành 945, số việc đã thi hành xong 795, giảm 3,98% so với cùng kỳ năm 2021, đạt tỷ lệ 84,13%, vượt 2,13% so với chỉ tiêu giao. Tổng số phải thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước là 996 việc, tương ứng với số tiền trên 18,8 tỷ đồng; đã thi hành xong 718 việc, thu được số tiền gần 9,2 tỷ đồng.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố báo cáo kết quả hoạt động năm 2022.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động; tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục; chỉ đạo việc tổ chức thi hành các vụ án lớn, phức tạp, các vụ việc cưỡng chế thi hành án dân sự, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Minh Nguyệt


Theo baothaibinh.com.vn

Các tin đã đưa ngày: