Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức thành công việc xác minh hiện trạng các tài sản đảm bảo thi hành án vụ Công ty Cổ phần khách sạn Hoàng Cung.

31/05/2023

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức thành công việc xác minh hiện trạng các tài sản đảm bảo thi hành án vụ Công ty Cổ phần khách sạn Hoàng Cung.
         
     Trong các ngày từ 08/5/2023 đến 11/5/2023, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế đã tổ chức thành công việc xác minh hiện trạng các tài sản đảm bảo thi hành án vụ Công ty Cổ phần khách sạn Hoàng Cung, địa chỉ: 08 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế
, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 

     Nhằm tổ chức thi hành  Bản án số: 02/2022/KDTM-PT ngày 16 tháng 3 năm 2022  của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định giám đốc thẩm số: 16/2022/KDTM-GĐT ngày 05 tháng 12 năm 2022  của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và Quyết định thi hành án số: 1190/QĐ-CCTHADS ngày 11/5/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế về khoản:
     - Buộc Công ty cổ phần khách sạn Hoàng Cung phải trả cho bà Nguyễn Thị Định tổng số tiền là: 510.248.312.190 đồng (Năm trăm mười tỷ hai trăm bốn mươi tám triệu ba trăm mười hai nghìn một trăm chín mươi đồng).
     Công ty cổ phần khách sạn Hoàng Cung phải tiếp tục thanh toán cho bà Nguyễn Thị Định số tiền lãi quá hạn phát sinh của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng đã ký kết kể từ ngày 14/4/2021 cho đến khi thanh toán xong các khoản nợ gốc này.
      Trong các ngày từ 08/5/2023 đến 11/5/2023, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế đã tổ chức thành công việc xác minh hiện trạng các tài sản đảm bảo thi hành án vụ Công ty Cổ phần khách sạn Hoàng Cung, địa chỉ: 08 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
  

          
     Để thực hiện thành công công việc trên đòi hỏi sự nỗ lực, tích cực cũng như quyết tâm của tập thể Chi cục Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế, trên cở sở của việc lập Kế hoạch xác minh cụ thể, rõ ràng, chi tiết; sự phân công việc cho công chức, người lao động tham gia xác minh một cách khoa học, hợp lý cũng như việc phối hợp đồng bộ, gắn kết với chính quyền địa phương và các cơ quan, ban ngành tham gia phối hợp xác minh. Bởi đây là vụ việc hết sức phức tạp, có giá trị lớn,  phía Công ty cổ phần khách sạn Hoàng Cung, địa chỉ: 08 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế do ông Nguyễn Xuân Đức là người đại diện theo pháp luật mặc dù không chống đối việc thi hành án nhưng cũng không phối hợp, hợp tác trong việc xử lý tài sản.

   

   
     Hiện tại, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế đang phối hợp với Công ty TNHH Du Lịch TTC Huế (là đơn vị đang quản lý, sử dụng và khai thác  khách sạn Hoàng Cung) và các cơ quan, ban ngành có liên quan để tiếp tục xác  minh, làm rõ các tài sản đảm bảo thi hành án làm cơ sở cho việc thi hành án tiếp theo.

 Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế.

Các tin đã đưa ngày: