Sign In

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ, đảng viên năm 2021

26/11/2021

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ, đảng viên năm 2021
Chi bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021 đối với tập thể, cá nhân Chi ủy và Chi bộ theo kế hoạch số 92-KH/CU ngày 03/11/2021 của Chi ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Thực hiện Kế hoạch số 92-KH/CU ngày 03/11/2021 của Chi ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế về tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021 đối với tập thể, cá nhân Chi ủy và Chi bộ, ngày 25/11/2021, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cá nhân năm 2021. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Minh Phượng – Phó Bí thư Chi bộ, cùng sự tham gia đông đủ các đồng chí là Cấp ủy viên, đảng viên trong chi bộ.
Toàn cảnh Hội nghị kiểm điểm năm 2021
Tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã được nghe: Báo báo tổng công tác xây dựng đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Chi ủy; thông tin kết quả đánh giá cấp ủy viên; bản kiểm điểm cá nhân của từng đảng viên trog chi bộ. Trên tinh thần đoàn kết, xây dựng các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã thẳng thắn góp ý, chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế của Chi ủy, các đồng chí đảng viên trong năm 2021. Chi ủy và từng đồng chí được góp ý ghi nhận ý kiến đóng góp, đồng thời tiếp thu và cam kết sẽ khắc phục trong thời gian tới.

Cũng trong dịp này, Chi bộ đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 02 quần chúng ưu tú: Lê Gia Long và Hoàng Công Ngọc Bảo, đây là 02 Đoàn viên ưu tú, cán bộ nòng cốt của Chi Đoàn Thanh niên cơ quan Cục.
Lễ kết nạp đảng viên mới
Kết thúc Hội nghị, toàn thể đảng viên trong Chi bộ đã bỏ phiếu mức xếp loại đối với từng đảng viên trong Chi bộ./.
Văn phòng Cục THADS tỉnh.

Các tin đã đưa ngày: