Sign In

Chi cục THADS huyện Phú Lộc tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2022

25/10/2022

Chi cục THADS huyện Phú Lộc tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2022
Ngày 03/10/2022, Lãnh đạo Chi cục và toàn thể công chức, người lao động đã họp để đánh giá lại kết quả các mặt công tác năm 2022 và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023
        Tại cuộc họp Đồng chí Trương Quang Sĩ -Chi cục trưởng đã báo cáo kết quả công tác đã đạt được trong năm  2022, như:
         Năm 2022 Lãnh đạo Chi cục đã triển khai kịp thời, đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ngành cấp trên và địa phương. Tập thể Lãnh đạo Chi cục đã điều hành đơn vị thực hiện tốt mục tiêu kép, đảm bảo thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đơn vị không có ai dương tính với Covid 19; đồng thời, tham gia tích cực và có hiệu quả các phong trào do Cục THADS tỉnh và địa phương phát động, thực hiện tốt các chỉ tiêu được giao, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 Toàn thể CC, NLĐ trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đầu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đã giải quyết được nhiều việc phức tạp, kéo dài (như vụ Lê Thi Mai, Lê Thị Nga, vụ Phạm Thị Phương, Văn Đặng Mèn...), án tín dụng ngân hàng có giá trị lớn (như vụ Cty TNHH MTV Lăng Cô phải thi hành 6,4 tỷ, vụ Võ Đại Nin 4,5 tỷ, vụ Huỳnh Thị Gái 1,2 tỷ...) Chi cục đã đạt vượt 02 chỉ tiêu về việc và về tiền (về việc giải quyết xong  447/516 việc đạt 86,6% - vượt 4,1% so với chỉ tiêu Tổng cục giao; về tiền thi hành được 11.894.000.000/17.732.000.000đồng đạt 67,1% - vượt 26,5% so với chỉ tiêu Tổng cục giao).
           Để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, Đồng chí Chi cục trưởng  đề nghị toàn thể công chức và người lao động tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm và nỗ lực, khắc phục khó khăn, tập trung xử lý thu hồi tài sản trong các án tham nhũng, kinh tế, án tín dụng ngân hàng, các khoản thu cho ngân sách Nhà nước; tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, siết chặc kỷ cương, kỷ luật, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục đối thoại với nhân dân, không để phát sinh những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; tích cực học tập nghiên cứu nâng cao trình độ nghiệp vụ; Đẩy mạnh cải cách hành chính; Ứng dụng CNTT, sử dụng hiệu quả các phần mềm phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, nghiệp vụ. Tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do cấp trên và địa phương phát động. 
                                                                      Chi cục THADS huyện Phú Lộc

Các tin đã đưa ngày: