Sign In

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên vụ ông Lê Thanh Phương và bà Phạm Thị Chiến. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 316/TB-CCTHADS ngày 10/3/2023 (CHV Nguyễn Hoàng Vũ)

10/03/2023

Các tin đã đưa ngày: