Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Thị Kim Loan (CHV Võ Đức Nhân) (04/03/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Thị Kim Loan (CHV Võ Đức Nhân). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 25/TB-CCTHADS ngày 01/03/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lê Văn Cưng-Cao Thị Sạch (CHV Võ Đức Nhân) (04/03/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lê Văn Cưng-Cao Thị Sạch (CHV Võ Đức Nhân). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 26/TB-CCTHADS ngày 01/03/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.
 
 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự (CHV Trần Văn Viên) (01/03/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự (CHV Trần Văn Viên). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 89/TB-CCTHADS ngày 19/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Quang Huy (CHV Lê Anh Quốc) (29/02/2024)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Quang Huy (CHV Lê Anh Quốc). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 102/TB-THADS ngày 28/02/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự, tài sản do ông Hà Văn Mạnh sở hữu, sử dụng (Giấy chứng nhận QSDĐ do Lưu Minh Trung đứng tên) (CHV Trần Thị Kim Tuyến) (28/02/2024)

Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự. Tài sản do ông Hà Văn Mạnh sở hữu, sử dụng (Giấy chứng nhận QSDĐ do Lưu Minh Trung đứng tên). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 101/TB-CTHADS ngày 28/02/2024 của Cục THADS tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lê Thị Lệ Hoa; vụ Nguyễn Hồng Giang; vụ Phạm Thị Hiền Em (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (28/02/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lê Thị Lệ Hoa; vụ Nguyễn Hồng Giang; vụ Phạm Thị Hiền Em (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 306/TB-CCTHADS, 307/TB-CCTHADS, 308/TB-CCTHADS ngày 27/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Huỳnh Văn Chung-Đặng Thị Trúc Minh; vụ Trần Văn Hùng-Dương Thị Tuyết Nga (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (28/02/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Huỳnh Văn Chung-Đặng Thị Trúc Minh; vụ Trần Văn Hùng-Dương Thị Tuyết Nga (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 309/TB-CCTHADS, 310/TB-CCTHADS ngày 27/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Ngọc Tư-Ngô Thị Nơ; vu5Co63 Văn Chí-Nguyễn Thị Điều (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (28/02/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Ngọc Tư-Ngô Thị Nơ; vu5Co63 Văn Chí-Nguyễn Thị Điều (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 311/TB-CCTHADS, 312/TB-CCTHADS ngày 27/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Hồ Văn Sũng-Nguyễn Thị Liên; vụ Nguyễn Văn Toàn; vụ Quách Minh Hùng-Nhung (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (28/02/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Hồ Văn Sũng-Nguyễn Thị Liên; vụ Nguyễn Văn Toàn; vụ Quách Minh Hùng-Nhung (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 313/TB-CCTHADS, 314/TB-CCTHADS, 315/TB-CCTHADS ngày 27/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự (CHV Đặng Nghĩa Nhân) (27/02/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự (CHV Đặng Nghĩa Nhân). Chi tiết theo tập tin “Thông báo ngày 23/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: