Sign In

Thông báo bán đấu giá tài sản - Nhà đất tại tỉnh Tiền Giang (35 vụ)

27/11/2015

Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
1. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Mỹ Tường, xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do bà Trương Thị Chính đứng tên.
      + Diện tích đất: 121,1m2 (Đất ở).
      + Nhà chính: 147,1m2(01 trệt + 01 lầu, móng cột BTCT, tường gạch, mái tole, nền lát gạch ceramic).
      + Nhà sau: 17,84m2(01 tầng, móng cột BTCT, tường gạch, mái tole, nền lát gạch ceramic).
      + Nhà kho: 18,26m2(01 tầng, móng cột BTCT, tường gạch, mái tole, nền xi măng).
      + Sân xi măng: 10.4m2.
      + Giá khởi điểm: 658.670.740đồng (Sáu trăm năm mươi tám triệu sáu trăm bảy mươi ngàn bảy trăm bốn mươi đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày   23/11/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày   01/12/2015      
 

2. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại ấp Lương Ngãi, xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do ông Tống Văn Sáu và bà Trương Nguyễn Vĩnh Ngọc Thu đứng tên.
      + Diện tích đất: 79,2m2 (Đất ONT)(trong đó: phần đất ở lấn rạch ông Huyện: 14,9m2).
      + Nhà ở: 59,34m2(móng cột BTCT, tường gạch, mái tole, nền gạch ceramic).
      + Giá khởi điểm: 216.713.770đồng (Hai trăm mười sáu triệu bảy trăm mười ba ngàn bảy trăm bảy mươi đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày   23/11/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày   01/12/2015      

 
3. Quyền sử dụng đất toạ lạc tại ấp Hòa Phú, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do bà Phạm Ngọc Điệp đại diện hộ gia đình đứng tên.
      + Diện tích đất: 2.387,5m2 (Đất HNK).  
      + Giá khởi điểm: 325.825.500đồng (Ba trăm hai mươi lăm triệu tám trăm hai mươi lăm ngàn năm trăm đồng)
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày   23/11/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày   01/12/2015      

 
4. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Mỹ Hưng A, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Trung Nhựt đứng tên.
      + Diện tích đất(thửa 1378): 5.138m2 (Đất CLN ).
      + Diện tích đất(thửa 2050): 223m2 (Đất ONT).
      + Nhà chính: 222,48m2 + Nhà gỗ 04: 19,8m2 + Nhà gỗ 03: 13,69m2 + Nhà gỗ 02: 31,65m2 + Nhà bếp 1: 37,16m2 + Nhà bếp 2: 10,73m2 + Mái che hồ nước: 21,09m2 + Hồ nước: 30,42m2 + Nhà xưởng mộc: 188,9m2 + Nhà trưng bày đồ cổ: 147m2 + Quán cơm: 61,2m2 + Nhà thờ phật: 17,25m2 + Cầu dẫn ra nhà cổ: 7,75m2 + Tường chắn thành ao cá: 234,08m2 + Hàng rào trước + cổng rào: 158,4m2 + Hàng rào mặt bên + mặt sau: 405,2m2.
      + Giá khởi điểm của tổng tài sản bán đấu giá: 11.139.310.000đồng (Mười một tỷ một trăm ba mươi chín triệu ba trăm mười ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày   23/11/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày   01/12/2015   
   
 
5. Quyền sử dụng đất lúa tọa lạc tại ấp Lợi Nhơn, xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Hoài Hận đứng tên.
      + Diện tích đất: 1.503,1m2(Đất lúa).
      + Giá khởi điểm: 103.512.500đồng (Một trăm lẻ ba triệu năm trăm mười hai ngàn năm trăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày   23/11/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày   01/12/2015
      
 
6. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Khu phố, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do ông Trần Văn Dũng và bà Lê Thị Tuyết Nhung đứng tên.
      + Diện tích đất: 53,7m2 (Đất ở).
      + Nhà ở: 115,55m2(trệt: 55,02m2 + lầu: 60,53m2)(móng cột BTCT, tường gạch, mái BTCT, nền lát gạch ceramic).
      + Giá khởi điểm: 656.683.000đồng (Sáu trăm năm mươi sáu triệu sáu trăm tám mươi ba ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày   23/11/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày   01/12/2015      

 
7. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất toạ lạc tại số 174 Ấp Bắc, phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Trần Văn Bảy và bà Lê Thị Phấn đứng tên.
      + Diện tích đất:  121,02m2 (Đất ở).
      + Nhà kiên cố: 166,96m2 (01 trệt + 01 lầu, móng cột BTCT, vách tường, mái tole, nền gạch, có trần).
      + Nhà bán kiên cố: 29,93m2 (cột bêtông, vách tường, mái tole, nền gạch, có trần).
      + Giá khởi điểm: 884.422.640đồng (Tám trăm tám mươi bốn triệu bốn trăm hai mươi hai ngàn sáu trăm bốn mươi đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày   23/11/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày   01/12/2015
      
 
8. Quyền sử dụng đất và hoa màu trên đất tọa lạc tại ấp Tân Thành 2, xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang do bà Lê Thị Cẩm Hồng đứng tên.
      + Diện tích đất: 277m2 (Đất CLN).
      + Giá khởi điểm: 23.191.400đồng (Hai mươi ba triệu một trăm chín mươi mốt ngàn bốn trăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày   23/11/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày   01/12/2015      

 
9. Tài sản do ông Bùi Văn Tấn đứng tên (do bà Bùi Thị Kim Hương đang quản lý sử dụng) bao gồm:
   Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại ấp Bình Long, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.
      + Diện tích đất: 7.069m2 (tờ bản đồ số 02; thửa 306,307, 317, 318).
      +  Tài sản gắn liền trên đất là nhà xưởng kiên cố( chưa được cấp quyền sở hữu).
   Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại ấp Bình Long, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.
      + Diện tích đất: 361m2 (tờ bản đồ số 02; thửa đất số 1408).
      +  Tài sản gắn liền trên đất là nhà ở kiên cố( chưa được cấp quyền sở hữu).
   * Giá khởi điểm của tổng tài sản bán đấu giá: 1.525.000.000đồng(Một tỷ năm trăm hai mươi lăm triệu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày   23/11/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày   01/12/2015    
  
 
10. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại ấp Kênh 2A, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do ông Lê Phước Thành và bà Nguyễn Thị Bảy đứng tên.
      + Diện tích đất(thửa 2929): 26,5m2(Đất ONT).
      + Diện tích đất(thửa 2930) : 90,7m2(Đất CLN).
      + Tài sản gắn liền với các thửa đất trên: Nhà ở chưa có chứng nhận quyền sở hữu .
      * Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 361.000.000đồng (Ba trăm sáu mươi mốt triệu đồng)
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày   27/11/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày   02/12/2015      

 
11. Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Phú Thạnh A, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do hộ bà Trần Thị Tuyến đứng tên.
      + Diện tích đất: 3.000m2 (Đất ONT: 152m2 ; Đất CLN: 1.109m2 ; Đất HNK: 1.739m2).
      + Nhà ở 1: 119m2 (cột bê tông, vách tường, mái tole xi măng, nền đất).
      + Nhà sau: 35m2 + Nhà bếp: 6m2 + Nhà vệ sinh: 3m2.
      + Nhà ở 2: 49,5m2 (cột bê tông đúc sẵn, vách tole, mái tole phicrôciment).
      + Nhà (tiệm bán quán): 15m2 (cột bê tông, nền đất, vách tường, mái tole phicrôciment).
      + Chuồng heo: 12,5m2 + Đường xi măng: 29,4m2.
      + Giá khởi điểm: 392.422.342đồng (Ba trăm chín mươi hai triệu bốn trăm hai mươi hai ngàn ba trăm bốn mươi hai đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày   25/11/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày   04/12/2015      

 
12. Quyền sử dụng đất toạ lạc tại ấp Mỹ Phúc, xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do hộ ông Đặng Thanh Đông đứng tên.
      + Diện tích: 5.767,1m2 (Đất Lúa).
      + Giá khởi điểm: 388.550.000đồng (Ba trăm tám mươi tám triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày   30/11/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày   08/12/2015   
   
 
13. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất toạ lạc tại ấp Mỹ Quới, xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do bà Trần Thị Bé Bảy đứng tên.
      + Diện tích(thửa 1532): 129m2 (Đất CLN).
      + Mái che: 40,75m2 + Sàn nước: 14,58m2.
      + Giá khởi điểm: 175.898.785đồng (Một trăm bảy mươi lăm triệu tám trăm chín mươi tám ngàn bảy trăm tám mươi lăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày   30/11/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày   08/12/2015      

 
14. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Bà Tiên 1, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang do hộ ông Nguyễn Văn Nhàn đứng tên.
      + Diện tích đất : 685m2 (Đất CLN).
      + Giá khởi điểm: 70.000.000đồng (Bảy mươi triệu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày   30/11/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày   08/12/2015      

 
15. Quyền sử dụng đất và hoa màu trên đất tọa lạc tại ấp Cồn Cống, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang do hộ ông Trương Văn Tèo đứng tên.
      + Diện tích đất: 24.988m2 (Đất ao).
      + Giá khởi điểm: 303.605.000đồng (Ba trăm lẻ ba triệu sáu trăm lẻ năm ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày   30/11/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày   08/12/2015      

 
16. Quyền sử dụng đất và hoa màu trên đất tại ấp Bãi Bùn, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông. tỉnh Tiền Giang do bà Lê Thị Tuyết Mai đứng tên.
      + Diện tích đất: 1.742m2 (Đất CLN).
      + Giá khởi điểm: 180.679.000đồng (Một trăm tám mươi triệu sáu trăm bảy mươi chín ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày   30/11/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày   08/12/2015      
 

17. Quyền sử dụng đất và hoa màu trên đất tọa lạc tại ấp Phú Hữu, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang do hộ ông Lê Hữu Lành đứng tên.
      + Diện tích đất: 30.347m2 (Đất ao).
      + Giá khởi điểm: 393.397.000đồng (Ba trăm chín mươi ba triệu ba trăm chín mươi bảy ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày   30/11/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày   08/12/2015      
 
18. Quyền sử dụng đất và hoa màu trên đất tọa lạc tại ấp Bà Từ, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang do hộ ông Dương Văn Mười đứng tên.
      + Diện tích đất: 11,534m2 (Đất ao).
      + Giá khởi điểm: 280.277.000đồng (Hai trăm tám mươi triệu hai trăm bảy mươi bảy ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày   30/11/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày   08/12/2015 
     
 
19. Quyền sử dụng đất tại ấp Phú Hữu, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông. tỉnh Tiền Giang do hộ ông Lê Văn Hươn đứng tên.
      + Diện tích đất: 18.180m2 (Đất Ao).
      + Giá khởi điểm: 294.540.000đồng (Hai trăm chín mươi bốn triệu năm trăm bốn mươi ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày   30/11/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày   08/12/2015  
    
 
20. Quyền sử dụng đất tại ấp Đôi Ma, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Nghĩa và bà Hồ Thị Thu đứng tên.
      + Diện tích đất: 14.924m2 (Đất nuôi trồng thuỷ hải sản).
      + Giá khởi điểm: 485.554.500đồng (Bốn trăm tám mươi lăm triệu năm trăm năm mươi bốn ngàn năm trăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày   30/11/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày   08/12/2015   
   
 
21. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do bà Dương Thị Hiệp và ông Trần Bình An đứng tên.
      + Diện tích đất: 195,8m2 (Đất ODT: 180m2; đất CLN: 15,8m2).
      + Giá khởi điểm: 1.587.768.561đồng (Một tỷ năm trăm tám mươi bảy ngàn bảy trăm sáu mươi tám đồng năm trăm sáu mươi mốt đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày   30/11/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày   08/12/2015  
    
 
22. Quyền sử dụng đất tại ấp Hậu Phú 1, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Khải đứng tên.
      + Diện tích đất(thửa 26): 2.636,4m2 (Đất LUA).
      + Giá khởi điểm: 211.300.000đồng (Hai trăm mười một triệu ba trăm ngàn đồng)     
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày   30/11/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày   08/12/2015
      
 
23. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất toạ lạc số 8/4 Lê Thị Hồng Gấm, khu phố 2, phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Dương Minh Chánh và bà Lê Thị Ngọc Phượng đứng tên.
      + Diện tích đất: 128,5m2 (Đất ở).
      + Nhà ở: 88,41m2 (cột bêtông, vách tường, mái tole, nền gạch men, trần nhựa, có khu phụ).
      + Hàng rào tường lửng: 24,6m2 + Hàng rào tường gạch: 16,5m2.
      + Cổng rào: 3,38m2 + Sân bêtông: 40m2.
      + Giá khởi điểm: 440.640.000đồng (Bốn trăm bốn mươi triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày   07/12/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày   15/12/2015      
 

24. Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất toạ lạc tại ấp Bờ Xe, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Minh Khôi đứng tên.
      + Diện tích đất: 3.786,4m2 (Đất ONT: 185m2 + Đất CLN: 3.601,4m2).
      + Nhà chính: 188,8m2 (nhà trệt, cột bêtông + gỗ, vách tường, mái ngói + tole, nền gạch bông).
      + Giá khởi điểm: 694.409.625đồng (Sáu trăm chín mươi bốn triệu bốn trăm lẻ chín ngàn sáu trăm hai mươi lăm đồng)
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày   07/12/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày   15/12/2015
      
 
25. Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tọa lạc tại ấp Đông (nay là khu phố 1), thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Lê Phước Hưng và Hồ Thị Thu Thùy Linh đứng tên.
      1. Thửa số 173: Diện tích: 145,7m2 (Đất ODT).
              + Nhà ở: 124,8m2 (Nhà kiên cố, móng cột BTCT, đỡ mái, kèo, đòn tay bằng gỗ, nền ceramic, tường gạch).
              + Giá khởi điểm: 261.780.585đồng (Hai trăm sáu mươi mốt triệu bảy trăm tám mươi ngàn năm trăm tám mươi lăm đồng).
      2. Thửa số 174: Diện tích: 52m2 (Đất ODT).
              + Giá khởi điểm: 21.272.741đồng (Hai mươi mốt triệu hai trăm bảy mươi hai ngàn bảy trăm bốn mươi mốt đồng).
      * Giá khởi điểm của tổng tài sản bán đấu giá là: 283.053.326đồng (Hai trăm tám mươi ba triệu không trăm năm mươi ba ngàn ba trăm hai mươi sáu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày   07/12/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày   15/12/2015      
 

26. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại ấp Bình Hưng, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Huỳnh Văn Sen và bà Võ Thị Phích đứng tên.
      + Diện tích đất: 1.065,8m2 (Đất ở: 300m2, Đất CLN: 765,8m2).
      + Nhà ở 1: 115,2m2; Nhà ở 2: 48,6m2; Nhà sau: 57,6m2; Nhà xe: 10,5m2; Chuồng trại: 63,36m2.
      + Giá khởi điểm: 453.337.975đồng (Bốn trăm năm mươi ba triệu ba trăm ba mươi bảy ngàn chín trăm bảy mươi lăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày   07/12/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày   15/12/2015      
 

27. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Tây(khu phố 2), thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Lý Văn Nam đứng tên.
      + Diện tích đất: 175,7m2 (Đất ODT).
      + Nhà chính: 43,35m2(móng cột bê tông đúc sẵn, mái lợp tole xi măng, vách xây gạch, nền lát gạch ceramic).                                                                                                                                                     
      + Nhà sau: 24,8m2(móng cột bê tông đúc sẵn, mái lợp tole xi măng, vách xây gạch, nền xi măng).
      + Nhà vệ sinh: 8,5m2 +  Sân xi măng: 9,36m2.       
      + Giá khởi điểm: 150.457.500đồng (Một trăm năm mươi triệu bốn trăm năm mươi bảy ngàn năm trăm đồng).           
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày   07/12/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày   15/12/2015      
 

28. quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất tại ấp Bình Trung, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Ngà và bà Trần Thị Đành đứng tên.
      + Diện tích đất: 719,6m2 (Đất ONT: 150m2, Đất CLN: 569,6m2).
      + Nhà chính: 141,68m2(01 trệt, móng cột BTCT, vách tường, mái lợp tole xi măng, nền gạch men).
      + Chuồng heo 1: 54,61m2 + Chuồng heo 2: 47,2m2 + Hồ nước: 8m3.
      + Giá khởi điểm: 407.187.000đồng (Bốn trăm lẻ bảy triệu một trăm tám mươi bảy ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày   07/12/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày   15/12/2015      

 
29. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Thạnh Lạc, xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Mai Văn Khoa đứng tên.
      + Diện tích đất: 1.448,7m2 (Đất SKC).
      + Nhà chính: 130m2(móng cột BTCT, vách gạch, mái lợp tole xi măng, trần thạch cao, nền lát gạch ceramic).
      + Nhà phụ: 27,21m2(cột BTCT, vách gạch, mái lợp tole xi măng, nền xi măng).
      + Nhà kho: 54,40m2(móng cột BTCT, vách gạch, mái lợp tole xi măng, nền xi măng + gạch ceramic).
      + Nhà bao che + nhà máy: 351,75m2(nhà tạm, cột BTCT + cột gỗ, vách gạch, mái lợp tole xi măng, nền xi măng).
      + Nhà kho chứa trấu: 289m2(nhà tạm, cột bê tông đúc sẵn + cột gỗ, vách gạch, mái lợp tole).
      + Hàng rào: 199,8m2 + Sân đan xi măng: 356,9m2.
      + Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 719.877.630đồng (Bảy trăm mười chín triệu tám trăm bảy mươi bảy ngàn sáu trăm ba mươi đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày   07/12/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày   15/12/2015      
 

30. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Tân Thạnh, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Thiện Vinh và bà Trần Thị Thiền đứng tên.
      + Diện tích đất(thửa 39): 600m2 (Đất ở: 100m2 + Đất CLN: 500m2).
      + Giá khởi điểm: 73.102.500đồng (Bảy mươi ba triệu một trăm lẻ hai ngàn năm trăm đồng).    
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày   07/12/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày   15/12/2015    
  
 
31. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại khu phố 4, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Trần Thế Vinh và bà Trần Thị Hiền đứng tên.
      + Diện tích đất : 1.300m2 (Đất lúa).         
      + Giá khởi điểm: 83.202.000đồng (Tám mươi ba triệu hai trăm lẻ hai ngàn đồng).           
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày   07/12/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày   15/12/2015
      
 
32. Quyền sử dụng đất tại ấp Mỹ Thành, xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Chúc và bà Phan Thị Dòn đứng tên.
      + Diện tích đất(thửa 689, tờ bản đồ số C1): 1.800m2 (Đất LUC).
      + Giá khởi điểm: 109.100.000đồng (Một trăm lẻ chín triệu một trăm ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày   07/12/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày   17/12/2015
      
 
33. Quyền sử dụng đất toạ lạc tại ấp Mỹ Trung, xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do hộ bà Trần Thị Mỹ Hạnh đứng tên.
      + Diện tích đất: 125m2 (Đất CLN).  
      + Giá khởi điểm: 52.612.659đồng (Năm mươi hai triệu sáu trăm mười hai ngàn sáu trăm năm mươi chín đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày   07/12/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày   17/12/2015      
 

34. Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất toạ lạc tại ấp Mỹ Long, xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Phớt đứng tên.
      + Diện tích đất(thửa 463; tờ bản đồ C3): 1.032,1m2 (Đất CLN).
      + Giá khởi điểm: 285.000.000đồng (Hai trăm tám mươi lăm triệu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày   07/12/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày   17/12/2015
      
 
35. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Thạnh Yên, xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Phan Phú Khánh và bà Nguyễn Thị Thanh Quyền đứng tên.
      + Diện tích đất: 561m2 (Đất CLN: 411m2; Đất ở: 150m2).
      + Nhà chính: 91,93m2(móng cột BTCT, mái lợp tole xi măng, nền lát gạch ceramic).
      + Nhà sau: 21,24m2(móng cột BTCT, mái lợp tole xi măng, nền lát gạch ceramic).
      + Nền gạch ceramic(bậc tam cấp): 11,44m2.
      + Giá khởi điểm: 309.420.000đồng (Ba trăm lẻ chín triệu bốn trăm hai mươi ngàn đồng).           
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày   07/12/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày   17/12/2015      
 

   * Địa điểm xem tài sản: Tại nơi tài sản tọa lạc.
   * Địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
   * Thời gian mua hồ sơ: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày hạn chót đăng ký đấu giá.
   * Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
   * Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ và đăng ký tại:
                                Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
              Địa chỉ: Số 2/13, Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
                             Điện thoại: 073.3887579 DĐ: 0945.204593 - 0918.442210.
                                      Website: www.hoangvuluat.com.vn
   * Khách hàng đăng ký đấu giá phải đặt trước 1khoản tiền tại công ty bằng 5% - 10% giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá.
Các tin đã đưa ngày: