Sign In

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phú Đông tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025

28/05/2020

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phú Đông tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025
Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/HU ngày 30/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Phú Đông về tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 27/5/2020, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phú Đông đã tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Ngọc Chiến, Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân và lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể cùng tất cả đảng viên trong Chi bộ.

Đồng chí Võ Ngọc Chiến – Phó Bí thư huyện ủy, phát biểu chỉ đạo Đại hội
 
Đại hội đã thảo luận và thông qua các báo cáo, tổng hợp ý kiến và đóng góp dự thảo các văn kiện. Với tinh thần khách quan, trung thực Đại hội đã đánh giá đúng mức những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Từ đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ tới.
 
Đại hội đã nhất trí cao với những nội dung dự thảo văn kiện của Chi bộ Chi cục nhiệm kỳ 2015-2020, trình trước Đại hội và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.


Đại hội đã bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đại biểu Đại hội cấp trên (02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết).
Chi cục THADS huyện Tân Phú Đông.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: