Sign In

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Công an nhân dân, về công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn huyện Gò Công Tây

23/11/2022

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Công an nhân dân, về công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn huyện Gò Công Tây
Vừa qua, Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang đã tham gia lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính (liên ngành Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây; Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Công Tây; Tòa án nhân dân huyện Gò Công Tây và Công an huyện Gò Công Tây) tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Công Tây
Buổi lễ ký kết Quy chế có sự tham gia của các đồng chí là lãnh đạo liên ngành gồm: Chi cục Trưởng chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Công Tây; Phó Chánh án Toà án nhân dân huyện Gò Công Tây và Phó Trưởng Công an huyện Gò Công Tây.
Việc ký kết Quy chế phối hợp liên ngành nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác phối hợp của các cơ quan tư pháp trên địa bàn huyện Gò Công Tây. Quy chế đã cụ thể hoá các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và quy chế của các ngành cấp trên; tạo thuận lợi cho các cơ quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, công dân.
Chi cục THADS huyện Gò Công Tây

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: