Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024

12/01/2024

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024
Thực hiện Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở (Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023), Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở và được sự chỉ đạo của Cấp uỷ Chi bộ cơ sở, sự thống nhất của Ban Lãnh đạo, Ban Chấp hành CĐCS Cục THADS tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2024. Nhằm phát huy quyền làm chủ của công chức, người lao động và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Tham dự Hội nghị có ông Phạm Văn Hân – Bí thư Chi bộ, Cục trưởng, ông Đinh Ngọc On – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng bà Nguyễn Thị Lựu – Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán và hơn 30 cán bộ, công chức, người lao động (CBCC) đang công tác tại Cục THADS Tiền Giang.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác THADS năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Thông qua các nội quy, quy chế còn hiệu lực; các nội quy, quy chế sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới; Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan năm 2023 và phương hướng năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân  năm 2023; Báo cáo công khai thu chi tài chính, chăm lo đời sống CBCC năm 2023 và thông qua dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2023, phát động phong trào thi đua năm 2024.
Trong Hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2024 của cơ quan; bàn các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của CBCC…
Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Hà – Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Công bố các quyết định khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, trong công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2023 và trao Giấy khen của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang cho các cá nhân có thành tích về hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiêu biểu trong năm 2023.
Cũng tại Hội nghị, Cục trưởng và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2024.
Ông Phạm Văn Hân, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh thay mặt Lãnh đạo Cục tiếp thu các ý kiến đóng góp của CBCC và giải đáp những thắc mắc, đề nghị của CBCC tại hội nghị.
Hội nghị đã biểu quyết, 100% đại biểu tham dự đã thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị với nhiều nội dung quan trọng, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch của cơ quan trong năm 2024.

Quốc Hùng

* Một số hình ảnh khen thưởng tại Hội nghị:Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: