Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự Quận 12: Thông báo số 1386/TB-CCTHADS ngày 17/7/2024 về việc bán đấu giá tài sản (lần 2). (17/07/2024)

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 75-2, tờ bản đồ 4B tại số 225 - Khu phố 4, phường Thạnh Xuân, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh
Giá khởi điểm của tài sản là:6.854.378.440 (Sáu tỷ, tám trăm năm mươi tư triệu ba trăm bảy mươi tám nghìn bốn trăm bốn mươi đồng)

Cục THADS TPHCM thông báo 314/TB-CTHADS ngày 17/7/2024 về việc bán đấu giá tài sản (17/07/2024)

Lô máy móc thiết bị 
Giá khởi điểm: 72.964.000 ( bảy mươi hai triệu chín trăm sáu mươi tư nghìn đồng )

Cục THADS TPHCM thông báo 315/TB-CTHADS ngày 17/7/2024 về việc bán đấu giá tài sản (17/07/2024)

01 Ô tô tải có mui, biển số 51D-421.45, nhãn hiệu Thaco Towner, màu sơn Xanh, Xe đã qua sử dụng, rỉ sét, máy móc bên trong không kiểm tra được. Giá khởi điểm của tài sản: 80.000.000 (Tám mươi triệu đồng) Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng

Cục THADS TPHCM thông báo 316/TB-CTHADS ngày 17/7/2024 về việc bán đấu giá tài sản (17/07/2024)

01 xe ô tô hiệu Kia Rondo, biển số 51G-733.62, số loại Rondo, màu sơn Đỏ. Xe đã qua sử dụng, rỉ sét, máy móc bên trong không kiểm tra được. Giá khởi điểm: 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu đồng. Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng

Cục THADS TPHCM thông báo 317/TB-CTHADS ngày 17/7/2024 về việc bán đấu giá tài sản (17/07/2024)

01 xe ô tô hiệu Kia Rondo, biển số 51G-733.62, số loại Rondo, màu sơn Đỏ. Xe đã qua sử dụng, rỉ sét, máy móc bên trong không kiểm tra được. Giá khởi điểm: 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu đồng. Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng

Cục THADS TPHCM thông báo 318/TB-CTHADS ngày 17/7/2024 về việc bán đấu giá tài sản (17/07/2024)

01 xe ô tô hiệu Kia Morning, biển số 51H-034.10, số loại: Morning, màu sơn đỏ. Xe đã qua sử dụng, rỉ sét, máy móc bên trong không kiểm tra được. 
Giá khởi điểm: 146.000.000 (Một trăm bốn mươi sáu triệu) Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng
Các tin đã đưa ngày: