Sign In

Cục THADS TPHCM: Thông báo số 207/TB-CTHADS ngày 12/4/2024 về việc bán đấu giá tài sản (12/04/2024)

1. Tài sản đấu giá:
1.1.Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và Công trình xây dựng trên đất tại số 85 Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
1.2.Tài sản : Quyền sử dụng đất và Công trình xây dựng trên đất tại số 92 Dương Đức Hiền, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh Thông báo số 7564/RB-CTHADS ngày 12/4/2024 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (12/04/2024)

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 538, tờ bản đồ số 54  (thửa cũ 53,54,55. Theo tài liệu đo năm 2004; thửa cũ 299,309 tờ bản đồ số 06. Theo tài liệu đo năm 1995) tại phường Tam Phú, quận Thủ Đức (nay là Thành phố Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí Minh. 
Giá tài sản:  23.072.984.319 đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ không trăm bảy mươi hai triệu chín trăm tám mươi bốn nghìn ba trăm mười chín đồng).

Chi cục Thi hành án dân sự quận Gò Vấp Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số /TB-CCTHADS ngày 12/4/2024 (12/04/2024)

1. Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 54; tờ bản đồ số: 2; địa chỉ: số 48 (số cũ 83) Trần Quốc Tuấn, phường 1, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
2. Giá khởi điểm: 10.095.134.000 đồng (Mười tỷ, không trăm chín mươi lăm triệu, một trăm ba mươi bốn ngàn đồng).
 

QUẬN 12: Chi cục Thi hành án dân sự Quận 12: Thông báo số 640/TB-CCTHADS ngày 12/4/2024 về việc bán đấu giá tài sản (lần thứ 9) (12/04/2024)

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại lô đất số 18, Khu công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Giá khởi điểm của tài sản: 61.316.465.697 ( sáu mươi mốt tỷ, ba trăm mười sáu triệu bốn trăm sáu mươi lăm ngàn sáu trăm chín mươi bảy đồng) Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

QUẬN 1: Chi cục THADS Quận 1 thông báo số 1545/TB-CCTHADS ngày 12/4/2024 về việc bán đấu giá tài sản (12/04/2024)

Căn hộ tại Tầng 3 số 34 đường Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 2.816.703.000 đồng (Hai tỷ, tám trăm mười sáu triệu, bảy trăm lẻ ba ngàn).
Gía tài sản chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, các chi phí khác(nếu có).

TÂN PHÚ: Chi cục THADS quận Tân Phú thông báo về việc bán đấu giá tài sản số 762/TB-CCTHADS ngày 12/4/2024. (12/04/2024)

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại địa chỉ số 80/40A đường Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
 
2. Địa chỉ tài sản: 80/40A đường Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh;
 
3. Giá khởi điểm: 17.430.161.000 đồng (Viết bằng chữ: Mười bảy tỷ, bốn trăm ba mươi triệu, một trăm sáu mươi mốt ngàn đồng)

QUẬN 11: Chi cục Thi hành án dân sự Quận 11 thông báo về việc bán đấu giá tài sản số 485/TB- ngày 11/4/2024 (12/04/2024)

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại căn hộ số 10.02 lô 5, khu B chung cư Phú Thọ, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.
Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 2.397.605.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ ba trăm chín mươi bảy triệu sáu trăm lẻ năm ngàn đồng). Người mua trúng đấu giá có trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng (nếu có).

CỤC THADS TP.HCM: Cục THADS TPHCM: Thông báo số 206/TB-CTHADS ngày 11/4/2024 về việc bán đấu giá tài sản (12/04/2024)

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất có diện tích 6.996,5 m2, thuộc thửa đất số 47, tờ bản đồ số 39, tại phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00072/1a/QSDĐ/357/TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 31/8/2004, đăng ký biến động tại trang GCN cho ông Dương Thanh Cường ngày 23/7/2007. Giá khởi điểm: 53.915.047.763 đồng (Viết bằng chữ: Năm mươi ba tỷ chín trăm mười lăm triệu không trăm bốn mươi bảy ngàn bảy trăm sáu mươi ba đồng)
Các tin đã đưa ngày: