Sign In

CÔNG ĐOÀN CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUẬN 3 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (NHIỆM KỲ IV 2023 – 2028)

03/04/2023

CÔNG ĐOÀN CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUẬN 3 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (NHIỆM KỲ IV 2023 – 2028)
 
Thực hiện Hướng dẫn số 09/HD-LĐLĐ ngày 31/8/2022 của Liên đoàn lao động Quận 3 về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028, ngày 24/3/2023, Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự Quận 3 đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.
 
Thực hiện Hướng dẫn số 09/HD-LĐLĐ ngày 31/8/2022 của Liên đoàn lao động Quận 3 về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028, ngày 24/3/2023, Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự Quận 3 đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.
Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Kim Lan - Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Quận 3 và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Tuyến – Phó Bí thư Chi bộ; Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Quận 3.


Tại Đại hội, Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ III 2017-2022 báo cáo hoạt động của nhiệm kỳ và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV 2023-2028, theo đó, nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự Quận 3 đã tiếp tục phát huy tốt vai trò chức năng, nhiệm vụ của mình cùng với lãnh đạo đơn vị chăm lo tốt nhất có thể về đời sống vật chất, tinh thần triển khai thực hiện các chế độ chính sách cho công chức, người lao động; đề xuất thực hiện được đầy đủ và kịp thời các chính sách liên quan đến đoàn viên cộng đoàn; tích cực thực hiện các cuộc vận động và các phong trào của tổ chức Công đoàn, củng cố xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh.
Cũng tại Đại hội, Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự Quận 3 đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ IV 2023-2028, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Tuyến, đồng chí Phan Thanh Tính và đồng chí Trần Thị Hoàng Yến đã trúng cử vào Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ IV 2023-2028.
 


Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Kim Lan - Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Quận 3 biểu dương những thành công, những hoạt động nổi bật của Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ III 2017-2022 (như tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, công tác chăm lo đời sống vật chất của người lao động, công tác xã hội thiện nguyện…), đồng thời chỉ ra những hạn chế của Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ III 2017-2022 để Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ IV 2023-2028 hoàn thiện những mặt hạn chế của nhiệm kỳ trước.
Thay mặt cho Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ IV 2023-2028, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Tuyến tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Kim Lan - Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Quận 3 và cam kết sẽ cùng với Ban chấp hành nhiệm kỳ IV 2023-2028 cố gắng, nỗ nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ đã được Đại hội giao.
                                                                                                   Công đoàn Chi cục THADS Quận 3
 

Các tin đã đưa ngày: