Sign In

Chi cục THADS Gò Vấp hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11)

09/11/2023

Chi cục THADS Gò Vấp hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11)
Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc ý thức thượng tôn pháp luật, hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn. Ngoài ra còn đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân nói chung và công chức, người lao động nói riêng trong việc học tập và tự giác chấp hành pháp luật.
Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật THADS, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác

Thi hành án dân sự (THADS) là khâu cuối cùng của quá trình tố tụng, là hoạt động của Nhà nước nhằm thực hiện bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật trên thực tế. Thông qua thi hành án dân sự, những quyết định của Tòa án về mặt dân sự sẽ được thi hành, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, góp phần giữ gìn kỹ cương phép nước, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

 
 
 
Qua THADS có thể kiểm tra lại quá trình xét xử trước đó để rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xét xử. Bên cạnh đó, THADScòn có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ pháp luật của người dân, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, tạo niềm tin của nhân dân vào tính nghiêm minh của pháp luật và quyền lực của Nhà nước.  Chính vì vậy, Điều 106 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Bản án, quyết định của Toà án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành”.
Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác THADSnhư trên, trong những năm qua, công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về THADS luôn được lãnh đạo Chi cục THADS quận Gò Vấp chú trọng, chủ động tham mưu lãnh đạo quận triển khai trên địa bàn quận Gò Vấp.

Lồng ghép tuyên truyền pháp luật thông qua hoạt động chuyên môn

Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, sáng 09/11/2023, tại trụ sở Chi cục THADS quận, Chi cục đã tổ chức hội nghị triển khai một số văn bản liên quan đến lĩnh vực THADS tới toàn thể công chức Chi cục, tiếp đó ôn lại lịch sử và những giá trị về Ngày Pháp luật Việt Nam.
Tháng 6/2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật số 14/2012/QH13 - Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Luật này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Luật quy định: Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mục đích của ngày này là nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân và doanh nhân. 
Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc ý thức thượng tôn pháp luật, hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn. Ngoài ra còn đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân nói chung và công chức, người lao động nói riêng trong việc học tập và tự giác chấp hành pháp luật.
 
Đồng chí Trần Thị Hồng Nhung, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS quận Gò Vấp 

Theo bà Trần Thị Hồng Nhung, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS quận Gò Vấp việc lồng ghép tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật qua các Hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ và thông qua công tác tổ chức thi hành án như: Xác minh, vận động, thuyết phục, hướng dẫn những đối tượng phải thi hành án hiểu và thực hiện, tuân thủ các quy định của pháp luật. thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đúng thời hạn để việc tổ chức thi hành hồ sơ thi hành án đạt kết quả. Công tác THADS là công tác “khô, khó, khổ”, đặc biệt là công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thông qua công tác thi hành án dân sự, bản án nhân danh Nhà nước phải được các bên tôn trọng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành, mọi tổ chức, cá nhân, công dân có ý thức tuân thủ pháp luật THADS tốt hơn. 
Việc tổ chức thực hiện Ngày pháp luật của Chi cục THADS được xác định không chỉ là thời gian một ngày, một tháng mà là tất cả các ngày trong năm, mỗi lãnh đạo, công chức của Chi cục phải xác định việc tuân thủ pháp luật phải đặt lên hàng đầu, tiếp đó là tuyên truyền,  phổ biến, hưởng ứng Ngày Pháp luật thôgn qua phổ biến các quy định pháp luật, hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu thi hành án bằng đường bưu điện, hoặc hỗ trợ trực tuyến cho đương sự, tiếp tục tuyên truyền các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua; các quy định có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.
                                                                                                                     Thu Thảo 

Các tin đã đưa ngày: