Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự Quận 7: Đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

07/07/2020

Chi cục Thi hành án dân sự Quận 7: Đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả công tác  thi hành án dân sự
Thi đua để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu và rèn luyện, học tập, nâng cao phẩm chất đạo đức, hiệu quả công tác. Xác định rõ mục tiêu trên, thời gian qua, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) Quận 7 luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS… phát động, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ trong công tác THADS do ngành, cấp trên giao.
 
Chi cục Thi hành án dân sự Quận 7 đã khơi dậy tinh thần hăng hái thi đua sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các mặt, lĩnh vực công tác; xây dựng kế hoạch tổ chức và phát động phong trào thi đua định kỳ, đột xuất theo đúng kế hoạch cấp trên giao. Triển khai cho công chức, người lao động trong đơn vị các chỉ tiêu thi đua, đăng ký xây dựng đề tài, sáng kiến để áp dụng trong thực tiễn công tác thi hành án, đồng thời là cơ sở để xem xét, đánh giá các danh hiệu thi đua. Theo đó, chú trọng phát động thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh; cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác. Các phong trào thi đua được tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng và ra sức thi đua thực hiện.
Ngay từ đầu năm, Chi cục Thi hành án dân sự quận 7 đã xây dựng kế hoạch tổ chức và phát động phong trào thi đua năm 2019. Đồng thời, thông qua cuộc họp toàn thể cán bộ công chức, người lao động trong đơn vị đã ra quán triệt các chỉ tiêu thi đua, đăng ký xây dựng đề tài, sáng kiến để áp dụng trong thực tiễn công tác thi hành án, đồng thời là cơ sở để xem xét, đánh giá các danh hiệu thi đua. Qua phát động phong trào thi đua, tập thể Chi cục Thi hành án dân sự quận 7 đã đăng ký thi đua với danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc - Cờ thi đua ngành Tư pháp, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ tư pháp. 100% công chức đã tích cực, chủ động tham gia đăng ký thi đua ngay khi phát động phong trào thi đua năm 2019, 10 cá nhân đăng ký chiến sĩ thi đua cơ sở, 23 cá nhân khác đăng ký Lao động tiên tiến, 01 cá nhân đăng ký Bằng khen của Bộ Tư pháp.
 Các đợt thi đua là động lực quan trọng thúc đẩy tiến độ thực hiện công tác thi hành án dân sự tại đơn vị đạt tỷ lệ thi hành án về việc và về giá trị tăng cao, đảm bảo đạt hoặc vượt chỉ tiêu thi đua cả năm, gắn với thi đua xây dựng đơn vị, xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh. Trên cơ sở phong trào thi đua đã được phát động tại đơn vị, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự Quận 7 đã chỉ đạo cho các Chấp hành viên phải xây dựng kế hoạch công tác cụ thể trong năm thi đua, đặc biệt là kế hoạch xác minh, phân loại hồ sơ để giải quyết số việc chuyển kỳ sau. 100% Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự Quận 7 đã xây dựng kế hoạch công tác, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả công tác trước lãnh đạo đơn vị. Đồng thời lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự Quận 7 cũng căn cứ kế hoạch công tác do các Chấp hành viên xây dựng để kiểm tra, giám sát các Chấp hành viên, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các Chấp hành viên, công chức đơn vị trong công tác tổ chức thi hành án.
Chi bộ Thi hành án dân sự quận 7 đã xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2018.  Tại đơn vị các chuyển biến về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, công chức khá rõ nét, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, giải quyết án tăng về tiền, về việc, tiết kiệm, chống lãng phí, tích cực tham gia các hoạt động xã hội ủng hộ người nghèo, đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, thiên tai lũ lụt, đóng góp vì Trường Sa thân yêu...Có nhiều điển hình tiên tiến, việc làm tốt của cán bộ, công chức đơn vị đã được biểu dương, khen thưởng và nhân rộng. Kết quả: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7 khen tặng Chi bộ và cá nhân Bí thư- Chi cục Trưởng có thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, Chi cục Thi hành án dân sự quận 7 luôn tích cực hỗ trợ các đơn vị, đồng nghiệp ở các huyện ngoại thành, các tỉnh khác đến yêu cầu xác minh, thực hiện công tác thi hành án dân sự. Bên cạnh đó cán bộ, công chức đơn vị luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp 4 ngày lương vào quỹ: “Vì người nghèo”, “Vì biển đảo”, “ Phòng chống thiên tai trên địa bàn Quận 7” và xây nhà Đại đoàn kết cho cán bộ công chức thi hành án có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Cần Giờ do Cục Thi hành án dân sự phát động. Đồng thời công chức, người lao động đơn vị tùy theo điều kiện, khả năng luôn tích cực tham gia đóng góp giúp đỡ các trường hợp công chức, người lao động hoặc thân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xuất thân từ nông thôn đến công tác tại đơn vị. Việc thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” đã có sức lan tỏa trong tập thể đơn vị, qua đó đã nâng cao ý thức vì cộng đồng và xây dựng tình thương yêu, đoàn kết của toàn thể công chức, người lao động.
Thường xuyên, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, qua đó công tác thi hành án dân sự trên địa bàn quận 7 trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, đạt được kết quả cao, số lượng việc, tiền thi hành xong tăng so với năm trước. Riêng trong năm 2019, kết quả đã giải quyết xong 2.169 việc, đạt tỷ lệ 82% (vượt 9% so với chỉ tiêu được Quốc hội giao). Số đã giải quyết xong hơn 283 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 51.77% (vượt 18.77% so với chỉ tiêu Quốc hội giao). Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay, Chi cục liên tiếp hằng năm đạt 100% chỉ tiêu được giao, được xếp hạng A, được công nhận tập thể lao động xuất sắc; nhiều năm liền được nhận Bằng khen Bộ Tư pháp, cờ thi đua ngành Tư pháp.
Để phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác thi đua khen thưởng trong thời gian qua, theo Ông Nguyễn Văn Minh - Chi Cục trưởng Chi Cục THADS Quận 7: Chi cục Thi hành án dân sự quận 7 luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Cục THADS thành phố, Thường trực Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 7 và sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan hữu quan, đặc biệt là vai trò của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự quận. Tuy nhiên, công tác này cũng gặp không ít khó khăn do chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao ngày một cao, lượng án thụ lý tăng, các vụ việc thi hành án phát sinh nhiều, tính chất phức tạp mà biên chế lại bị cắt giảm. Do đó, việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng là rất quan trọng, cần thiết. Thời gian tới, Chi cục tiếp tục thực hiện chủ trương nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong quản lý, chỉ đạo, điều hành đơn vị theo hướng sâu sát, cụ thể và quyết liệt. Phân công, phân nhiệm rõ ràng trong ban lãnh đạo, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó.
Bên cạnh đó, thường xuyên báo cáo Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận 7 những khó khăn vướng mắc trong công tác thi hành án để có hướng tháo gỡ kịp thời. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tại địa bàn quận, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi hành án; báo cáo Ban chỉ đạo thi hành án trong việc thực hiện nhiệm vụ nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Đồng thời thực hiện tốt việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng và kế hoạch giải quyết án của từng Chấp hành viên theo định kỳ trong đó xác định mục tiêu phải làm đối với từng loại hồ sơ để có hướng xử lý kịp thời.
Đặc biệt, Chi cục THADS Quận 7 là Chi cục đi đầu trong việc áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thi hành án từ nhiều năm qua, quy trình “một cửa” đạt được hiệu quả thiết thực, hỗ trợ trực tuyến cho người dân có nhu cầu được biết các thủ tục thi hành án mà không cần phải trực tiếp đến Chi cục nhiều lần. Quy trình “một cửa”  tại Chi cục được sự đồng thuận và phản hồi tích cực từ các tổ chức, cá nhân trong và cả ngoài Quận.
Ngoài ra Chi cục còn phát động các phong trào thi đua trong thực tiễn công tác như: Xây dựng và triển khai tổ chức có hiệu quả đợt thi đua cao điểm thi hành án trong đơn vị; Triển khai phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chi bộ đã xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề từng năm. Tại đơn vị các chuyển biến về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, công chức khá rõ nét, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, giải quyết án tăng về tiền, về việc, tiết kiệm, chống lãng phí, tích cực tham gia các hoạt động xã hội ủng hộ người nghèo, đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, thiên tai lũ lụt, đóng góp vì Trường Sa thân yêu... Có nhiều điển hình tiên tiến, việc làm tốt của cán bộ, công chức đơn vị đã được biểu dương, khen thưởng và nhân rộng./.
                                                                                                                            Chi cục THADS Quận 7
                                                                                                                              

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: