Sign In

Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái làm việc với Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh

03/07/2020

Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái làm việc  với Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
Chiều 03/7/2020 Đồng chí Nguyễn Quang Thái - Tổng cục trưởng, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) làm Trưởng đoàn cùng Lãnh đạo các Vụ của Tổng Cục THADS đã có buổi làm việc với Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh về Kết quả thi hành án 09 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2020; Kết quả thi hành một số vụ việc tham nhũng, kinh tế lớn thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.
 


 

Tham dự buổi làm việc về phía Đoàn công tác của Tổng Cục THADS có Lãnh đạo các vụ: Tổ chức cán bộ, Nghiệp vụ 1, Nghiệp vụ 2; Vụ Nghiệp vụ 3, Vụ KT,GQKNTC, Vụ  Kế hoạch tài chính, Trung tâm TT,QLDLTT, Văn phòng Tổng cục. Về phía Cục THADS thành phố có Cục trưởng Vũ Quốc Doanh cùng các Phó Cục trưởng; Trưởng/ phó các phòng chuyên môn thuộc Cục; Chi cục trưởng Chi cục THADS 24 quận/huyện.

Tại buổi làm việc Cục trưởng, Cục THADS thành phố Vũ Quốc Doanh đã báo cáo kết quả công tác THADS, hành chính 09 tháng năm 2010, Kết quả thi hành một số vụ việc tham nhũng, kinh tế lớn thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Theo đó 09 tháng đầu năm 2020, Toàn thành phố đã thụ lý  90.288 việc với tổng số tiền trên 106.793.126.343.921 đồng; trong số có điều kiện thi hành án đã thi hành xong 37.857 việc, với 19.277.166.028.182 đồng đạt 58,21% về việc (so với chỉ tiêu được giao 80%/năm về việc thì toàn thành phố còn thiếu 1,79% để đạt chỉ tiêu kế hoạch); Về giá trị đạt 29,27% (so với chỉ tiêu được giao là 38%/năm về tiền thì toàn thành phố vượt 0,77% chỉ tiêu kế hoạch). Trong đó: Các đơn vị đạt 02 chỉ tiêu: 05 (Phòng Nghiệp vụ 2, Chi cục THADS Quận 7, 9, 10 và Nhà Bè); Đạt 01 chỉ tiêu về việc: 02; Đạt một chỉ tiêu về tiền: 13; Không đạt cả hai chỉ tiêu: 07 (Chi cục THADS Quận 2,3,11,12, Gò Vấp, Cần Giờ)

Kết quả trên cho thấy trong 9 tháng năm 2020, Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh vừa phải thực hiện chủ trương tinh giảm biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, vừa chỉ đạo tổ chức thi hành án trong điều kiện số lượng việc phải thi hành ngày càng tăng cao trong khi chỉ tiêu Chấp hành viên lại giảm. Đặc biệt do ảnh hưởng của dịch bênh Covid-19; Do áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch nên việc thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án bị kéo dài khiến cho quá trình tổ chức thi hành án bị chậm tiến độ. Tuy nhiên, Lãnh đạo Cục đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm khắc phục, tháo gỡ khó khăn nên công tác thi hành án dân sự 09 tháng đầu năm 2020 đã có chuyển biến tích cực; công tác chỉ đạo, điều hành đã có bước đổi mới. Công tác tổ chức cán bộ đã  bố trí hài hòa biên chế cho các đơn vị có vụ việc thi hành án, giá trị phải thi hành tăng đột biến lớn. Công tác rà soát, phân loại án có điều kiện, chưa có điều kiện được đảm bảo, ra quyết định đối với các vụ việc chưa có điều kiện thi hành và đăng tải thông tin đúng quy định...
  
Tổng cục trưởng - Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái phát biểu tại buổi làm việc ( Ảnh trái)
Cục Trưởng Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh Vũ Quốc Doanh ( Ảnh phải)

 
Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Cục trưởng đã động viên, chia sẻ những khó khăn của tập thể Lãnh đạo, công chức, người lao động các cơ quan THADS Thành Phố Hồ Chí Minh, cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp 03 tháng cuối năm nêu tại dự thảo báo cáo và ghi nhận sự cố gắng, quyết tâm và kết quả đã đạt được của toàn các cơ quan THADS toàn thành phố và yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị quán triệt tới công chức đơn vị mình thực hiện một số nhiệm vụ sau:
(i) Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đặc biệt lưu ý thực hiện nghiêm Nghị Quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.và chương trình hành động của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị Quyết số 84/NQ-CP 

 
 
Đ/c Nguyễn Thắng Lợi - Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo (Ảnh trái)
Đ/c Trần Thế Anh - Giám đốc Trung tâm quản lý thông tin & DLTT (Ảnh Phải)

 
(ii) Thủ trưởng các đơn vị phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức THA, bám sát từng địa bàn, lĩnh vực, vụ việc phụ trách, tập trung chỉ đạo: Rà soát toàn bộ chương trình, kế hoạch công tác năm, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp liên quan đến công tác THADS, thi hành án hành chính, nhất là các yêu cầu nhiệm vụ tại Nghị quyết số 31-NQ/BCS của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp; tập trung giải quyết rứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ việc trọng điểm, phức tạp liên quan đến tín dụng, ngân hàng, các vụ  việc giao tài sản đấu giá không thành...; Tập trung, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành các vụ việc thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ hình sự về tham nhũng, kinh tế; Tăng cường công tác quản lý kho vật chứng, chủ động rà soát thống kê, kiểm kê khi vật chứng theo quy định; Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ theo hướng sâu sát, cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhất là kiểm tra công tác nghiệp vụ thi hành án, nâng cao trách nhiệm kiểm tra của Cục đối với Chi cục, công tác hậu kiểm tra; Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị...
  
Đ/c Trần Đình Hoàng - Trưởng phòng NV2 ( Ảnh trái); Đ/c Lê Thị Lệ Duyên - Trưởng phòng NV1 (Ảnh phải)
 
(iii) Tăng cường ký cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan THADS toàn thành phố, tiếp tục quán triệt và triển khai việc thực hiện Nghị Quyết TW 4 khóa XI,XII, các quyết định, chỉ thị của Trung ương về trách nhiệm nêu gương người đứng đầu; 
(iv) Chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo THADS tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các việc THADS trọng điểm, phức tạp có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, tăng cường phối hợp với các ban ngành có liên quan để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức THA
(v) Chú trọng công tác xây dựng đội ngũ công chức đảm bảo tinh gọn, chất lượng; làm tốt công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác..
(vi) Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ. Tuyên truyền , phổ biến sâu rộng đến người dân, doanh nghiệp Phần mềm hỗ trợ trực tuyến THADS và các phần mềm ứng dụng khác, thực hiện nghiêm việc đăng tải công khai về thông tin bán đấu giá tài sản lên Cổng thông tin điện tử quốc gia về bán đấu giá tài sản để tạo sự công khai, minh bạch, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp.
  
   Đáp từ chỉ đạo của Tổng cục trưởng Nguyễn Quang Thái, Cục Trưởng Vũ Quốc Doanh cảm ơn sự quan tâm, động viên, chia sẽ khó khăn với công tác THADS TP.HCM của Bộ Tư pháp, Tổng Cục THADS. Đồng chí hứa sẽ cùng tập thể Ban lãnh đạo Cục THADS thành phố với sự quyết tâm, sâu sát trong chỉ đạo điều hành của tập thể Lãnh đạọ, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS, thi hành án hành chính năm 2020, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, giữ vững an ninh, ổn định chính trị tại địa phương.
 Cũng trong kế hoạch chuyến công tác tại TP.HCM, sáng cùng ngày, Tổng cục Trưởng Nguyễn Quang Thái  cũng có buổi làm việc với Lãnh đạo các Ban đảng của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ( Ban Nội chính; Ban Tổ chức; UBKT thành ủy - TP.HCM), nhằm tăng cường mối quan hệ thân thiết, giữa Bộ Tư pháp và các Ban thuộc Thành ủy, thành phố TP.HCM trong phối hợp, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành Tư pháp nói chung và công tác THADS nói riêng.

                                                                                                                                               Cẩm Tú

Các tin đã đưa ngày: