Sign In

Ông Nguyễn Văn Hòa được giao phụ trách Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh

24/06/2021

Ông Nguyễn Văn Hòa được giao phụ trách Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
Vừa qua, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1038/QĐ-BTP về việc giao phụ trách Cục Thi hành án dân sự (THADS). Theo đó, ông Nguyễn Văn Hòa, Chấp hành viên Trung cấp, Phó Cục trưởng Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh được giao phụ trách Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 22 tháng 6 năm 2021 cho đến khi có Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Hòa sinh năm 1975. Từ tháng 3/1998 đến tháng 6/1998, ông là Chuyên viên Thi hành án quận Bình Thạnh. Từ tháng 6/1998 đến tháng 01/2004, ông là Chuyên viên Đội THADS Quận 10. Từ tháng 01/2004 đến tháng 11/2007, ông là Chấp hành viên THADS Quận 10. Từ 11/2007 đến tháng 9/2011, ông là Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS Quận 10. Từ tháng 9/2011 đến 2/2016, ông là Chi cục trưởng Chi cục THADS Quận 10. Từ tháng 2/2016 đến 15/7/2019 Chi cục trưởng Chi cục THADS quận Bình Thạnh. Từ 15/7/2019 đến nay, ông giữ Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh./.

Cẩm Tú

Các tin đã đưa ngày: