Sign In

Cục THADS thành phố ban hành văn bản tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

11/05/2021

Cục THADS thành phố ban hành văn bản tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
Để tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, Cục Thi hành án dân sự Thành phố ban hành văn bản số 8588/CTHADS-VP ngày 10/5/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 
Theo đó, văn bản yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị quán triệt tới toàn thể công chức, người lao động đơn vị mình thực hiện nghiêm các nội dung 
1. Quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Trung ương, thành phố và hướng dẫn của ngành Y tế; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong các ngày nghỉ và chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
2. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và quy định đeo khẩu trang nơi công cộng, nơi tập trung đông người, các phương tiện giao thông công cộng và giữ khoảng cách khi tiếp xúc nơi công cộng; Thực hiện việc đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc để đảm bảo việc phòng dịch tại cơ quan, đơn vị.
3. Hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người không cần thiết và đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch;
4. Có phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch, có biện pháp phù hợp đảm bảo phòng, chống dịch tại cơ quan.
5. Chủ động tổ chức các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo yêu cầu của chính quyền địa phương.
6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc. Các cuộc họp trực tiếp hạn chế số lượng người tham gia tối đa là 30 người và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.
Trên đây là chỉ đạo của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh, yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện và thành phố Thủ Đức nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Các tin đã đưa ngày: