Sign In

Cục Thi hành án dân sự phối hợp tổ chức cấp tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2

03/08/2023

Cục Thi hành án dân sự phối hợp tổ chức cấp tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2
Sáng ngày 03.8, tại Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Phòng PC06 đã đến hỗ trợ cấp định danh điện tử VNeID mức 2 cho toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của Cục THADS  Thành phố Hồ Chí Minh.
Thực hiện Công văn số 1198/UBND-NCPC ngày 30/3/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn Thành phố; Văn bản số 1252/TCTHADS-NV3 ngày 25/4/2023 Của Tổng cục THADS về việc triển khai sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID đối với  công chức, người lao động trong hệ thống Thi hành án dân sự  Được sự đồng ý phối hợp của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC06) và Đoàn thanh niên Công an TPHCM về việc cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 ngay tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự Thành phố
 
 
 
Tại buổi làm việc, Chánh Văn phòng Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh Đỗ Bình Hà đã tặng hoa và gửi lời cảm ơn đến các đồng chí trong đoàn (Phòng PC06 và ĐTN Công an TPHCM) đã đến hỗ trợ cấp định danh điện tử VNeID mức 2 cho công chức và người lao động của Cục THADS  Thành phố Hồ Chí Minh.
 
 

Chương trình hỗ trợ cấp định danh điện tử VNeID mức 2 cho công chức, người lao động Cục THADS  Thành phố Hồ Chí Minh do Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cục THADS  Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chánh về trật tự xã hội (PC06) và Đoàn thanh niên Công an TPHCM tổ chức nhằm tạo điều kiện cho công chức, người lao động công tác tại Cục THADS  Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc

 
 

Các tin đã đưa ngày: