Sign In

Bình Thạnh: Chi cục THADS tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

31/03/2023

Bình Thạnh:  Chi cục THADS tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở  nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng 30.3, Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) nhiệm kỳ 2023 – 2028.  Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Thị Hằng - Bí thư Chi Bộ, Chi cục trưởng THADS quận Bình Thạnh; đồng chí Đinh Thị Hằng - Chủ tịch Công đoàn Chi cục THADS quận Bình Thạnh và toàn thể đoàn viên công đoàn Chi cục THADS quận Bình Thạnh.

Đại hội Công đoàn cơ sở Chi cục THADS quận Bình Thạnh nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm tổng kết đánh giá phong trào công chức, người lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ công đoàn trong nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu ra Ban Chấp hành công đoàn (BCHCĐ) khóa mới để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.
 

Tại Đại hội, Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028. Theo báo cáo,  trong nhiệm kỳ qua, dưới sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của Liên đoàn Lao động quận và Chi bộ cơ quan, Công đoàn Chi cục THADS quận Bình Thạnh đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện và hoàn thành Nghị quyết Đại hội đã đề ra.  Ban Chấp hành Công đoàn luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, thực hiện và phát huy dân chủ trong sinh hoạt và các hoạt động của Ban Chấp hành và tổ chức Công đoàn. Các chủ trương, nhiệm vụ và Chỉ thị, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên đều được triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Các phong trào thi đua do Công đoàn cấp trên phát động được triển khai đầy đủ gắn với công tác chuyên môn và phù hợp với đặc điểm của Công đoàn cơ sở nên thu hút được đông đảo đoàn viên tham gia. Đặc biệt công tác bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống cho cán bộ, đoàn viên được quan tâm thường xuyên, thiết thực, tạo động lực và khối đoàn kết thực chất trong cơ quan. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn Chi cục THADS liên tục được xếp loại đơn vị hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 

Bên cạnh những ưu điểm, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động. Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đồng thời đề ra giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ 2023-2028 góp phần xây dựng Công đoàn Chi cục THADS quận Bình Thạnh ngày càng vững mạnh.
Tham dự Đại hội, các đoàn viên Công đoàn đã tích cực thảo luận, phát biểu ý kiến đóng góp vào báo cáo chính trị của Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 và đề ra phương hướng nhiệm kỳ tới, với mục tiêu trọng tâm: Tiếp tục phát huy kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2017 - 2022, toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao qua các năm; phấn đấu xếp loại Công đoàn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong những năm tới, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Sau một thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và đổi mới, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Công đoàn đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 

Đại hội đã tập trung trí tuệ, dân chủ, sáng suốt lựa chọn 03 đồng chí có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, đảm bảo tiêu chuẩn và sự tín nhiệm của đoàn viên vào BCH Công đoàn, nhiệm kỳ 2023 – 2028, 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội XII Công đoàn quận Bình Thạnh, nhiệm kỳ 2023-2028./.

                                                                    Tuyết Trinh – Chi cục THADS quận Bình Thạnh

Các tin đã đưa ngày: