Sign In

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2015

19/09/2015

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2015

Ngày 15/01, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2015. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên BCHTƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Bí thư TƯ Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình; Ủy viên BCHTƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường; đại diện Lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ban, ngành TƯ, địa phương, cùng đông đảo cán bộ ngành Tư pháp.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và diễn ra trong 1 ngày làm việc, nhằm đánh giá tổng thể, toàn diện kết quả, hạn chế các mặt công tác tư pháp trong năm 2014; trên cơ sở đó, thảo luận, thống nhất những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp năm 2015.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng cho biết, công tác tư pháp, đã bám sát các định hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của Quốc hội, Chính phủ, triển khai cơ bản toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ được giao, đạt được một số kết quả nổi bật như: Bộ Tư pháp đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, các cơ quan tư pháp đã thực hiện tương đối tốt vai trò làm đầu mối giúp Chính phủ triển khai thi hành Hiến pháp, các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực rà soát trên 100.000 văn bản QPPL, bước đầu kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới 282 văn bản; năm 2014, toàn ngành Tư pháp thẩm định 9.299 VBQPPL; các cơ quan Tư pháp đã cấp trên 300.000 Phiếu lý lịch tư pháp; hoàn thành việc đơn giản hóa thêm 358 thủ tục hành chính đã được Chính phủ phê duyệt đạt tỷ lệ 92,8%; một số đề xuất, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính bước đầu phát huy hiệu quả tích cực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh; công tác ứng dụng công nghệ thông tin đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành, trong năm vừa qua, Bộ Tư pháp được đánh giá, xếp thứ 2/21 Bộ, ngành về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin.

Thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, Thứ trưởng cho rằng, một số hoạt động chưa đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng; chưa có giải pháp khắc phục cơ bản tình trạng hệ thống pháp luật còn phức tạp, nhiều tầng nấc; tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh tuy có giảm, nhưng việc bảo đảm văn bản quy định chi tiết có hiệu lực cùng với luật, pháp luật vẫn còn là thách thức; hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật chưa cao; kết quả thi hành án dân sự về tiền chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội giao; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như hộ tịch, chứng thực còn chậm được đổi mới; thủ tục hành chính trong nhiều lĩnh vực vẫn còn rườm rà, chi phí tuân thủ lớn, việc thực thi chưa nghiêm…

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, năm 2014, trong bối cảnh đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, công tác tư pháp, tổ chức thi hành Hiến pháp có chuyển động tích cực nhờ nỗ lực chung của các cấp, các ngành và toàn hệ thống chính trị, trong đó có phần đóng góp quan trọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tư pháp. Trong tiến trình đổi mới của đất nước, ngành tư pháp đã tiến hành đổi mới khá sâu rộng, toàn diện và đạt được những kết quả ấn tượng từ công tác xây dựng pháp luật, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Đối với công tác tư pháp năm 2015, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghịngành Tư pháp cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò đầu mối trong việc triển khai thi hành Hiến pháp, trong đó lưu ý đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp; đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong đời sống xã hội; tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống pháp luật để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản cho phù hợp với Hiến pháp. Chủ tịch Quốc hội mong muốn ngành tư pháp huy động trí tuệ của toàn ngành, góp phần nâng cao chất lượng hoàn thiện thể chế, tham gia sâu và hiệu quả vào việc hoàn thiện các dự án luật trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đặc biệt nhấn mạnh “Hiến pháp có được tổ chức thực hiện tốt hay không, nền pháp chế XHCN của chúng ta có thực sự bám sát thực tiễn, thể hiện trong thực tiễn hay không, đất nước nhờ vậy có tiếp tục được đổi mới, phát triển hay không trông chờ rất nhiều, rất quan trọng vào đội ngũ làm công tác pháp chế của đất nước”. Việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp không chỉ trong năm 2014, 2015 mà còn được tiến hành trong những năm tới. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây cũng là vinh dự của đội ngũ làm công tác tư pháp cả nước hướng đến mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng nền dân chủ nhân dân, tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân... Tư tưởng của Hiến pháp cần được thể hiện trong mọi công việc của mỗi cán bộ tư pháp.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ngành tư pháp tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh; gắn kết công tác xây dựng, ban hành văn bản pháp luật với việc tổ chức thi hành pháp luật. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản pháp luật, xứng đáng là “người gác cổng” trong công tác xây dựng pháp luật của Chính phủ; Tăng cường quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính, xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trong đó lưu ý tới các lĩnh vực liên quan trực tiếp tới lợi ích của người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực hoạt động tư pháp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, cung cấp dịch vụ công nhanh gọn, thuận tiện cho người dân; nâng cao vai trò, hiệu quả tham gia của ngành Tư pháp trong việc xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong hội nhập quốc tế; Kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan tư pháp, pháp chế các ngành, các cấp; cần nhận thức sâu sắc trong toàn ngành về vai trò quyết định của đội ngũ cán bộ, tăng cường chất lượng đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ tư pháp và pháp luật, nhất là cán bộ tư pháp cho cơ sở; xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, từng bước hiện đại.  

Phát biểu đáp từ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan TƯ và địa phương cũng như của cá nhân Chủ tịch Quốc hội đến công tác tư pháp. Bộ trưởng nhấn mạnh, công tác tư pháp là công tác của các Bộ, ngành ở TƯ, của cấp ủy, chính quyền các địa phương chứ không chỉ riêng của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp hay của các tổ chức Pháp chế. Những gì Bộ, ngành Tư pháp đạt được trong những năm qua vẫn còn chưa tương xứng với yêu cầu thực tiễn cũng như mong muốn, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân.

Bộ trưởng cho biết, nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài của Bộ, ngành Tư pháp còn hết sức nặng nề. Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp xin hứa sẽ quán triệt sâu sắc, thực hiện đầy đủ, có chất lượng những chỉ đạo trên của Chủ tịch Quốc hội; dành ưu tiên cho công tác phổ biến, giáo dục, pháp luật, tuyên truyền và tổ chức thi hành Hiến pháp, hoàn thiện thể chế pháp luật; tập trung tổ chức thực hiện tốt những luật đã và sắp có hiệu lực mang tính cải cách trong năm 2015 mà Quốc hội đã thông qua giữa năm và cuối năm vừa qua; tập trung khắc phục sớm những tồn tại, hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực mà pháp luật giao cho ngành Tư pháp.  Tất cả điều trên đều tuân thủ tinh thần mà Chủ tịch Quốc hội đã chỉ đạo là lấy dân làm gốc, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân cũng như tinh thần xây dựng Bộ, ngành Tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ và hiện đại.

Trên con đường xây dựng và trưởng thành tới đây của Bộ, ngành, Bộ trưởng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành, đồng thời Bộ Tư pháp sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cấp, các ngành để thực hiện nhiệm vụ chính trị và các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước trong thời kỳ xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế.

Chiều nay, Hội nghị tiếp tục với những nội dung: trao đổi để triển khai thi hành Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; trao đổi, thảo luận và giải đáp những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực công tác tư pháp; tổng kết công tác thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp năm 2014, phát động phong trào thi đua năm 2015. 

Trong năm, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ngành đã xét, trình Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân trong Ngành có thành tích xuất sắc. Theo đó, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Lao động cho 20 trường hợp. Trong đó, tặng Huân chương Độc lập hạng nhì cho 01 tập thể, Huân chương Lao động hạng nhì cho 12 tập thể và 05 cá nhân, Huân chương Lao động hạng ba cho 02 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 110 trường hợp: 36 tập thể và 74 cá nhân; Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua Ngành cho 68 tập thể; tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Ngành cho 61 cá nhân; công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 259 tập thể; tặng Bằng khen cho 117 tập thể, 359 cá nhân; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho 1.151 cá nhân.

Năm 2014, công tác khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề tiếp tục được chú trọng, phát hiện kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình để khen thưởng, Bộ trưởng đã tặng Bằng khen theo chuyên đề cho 525 trường hợp, gồm 189 tập thể và 336 cá nhân. Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã tặng Bằng khen cho 03 tập thể, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho 01 cá nhân là người nước ngoài.

Kết thúc Hội nghị, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đề nghị các đồng chí đại biểu cần tiếp tục quán triệt sâu sắc những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, liên hệ với công tác của Bộ, ngành, địa phương mình để tìm ra những giải pháp, nhất là những giải pháp mang tính đột phá, tạo chuyển biến mạnh trên các lĩnh vực công tác tư pháp trong năm 2015.

Điểm lại những thành tựu đã được, những tồn tại, hạn chế trong năm 2014, Bộ trưởng đã nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2015, theo đó, thứ nhất cần: tập trung tham mưu giúp Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương xây dựng, hoàn thiện thể chế; nâng cao hơn nữa chất lượng thể chế bảo đảm các tiêu chí hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ thống nhất, minh bạch, khả thi; huy động trí tuệ của các cơ quan tư pháp, pháp chế, THADS tham gia sâu và hiệu quả vào việc xây dựng các dự án luật, pháp lệnh luật quan trọng, trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp. Thứ hai, các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương xây dựng và thực hiện các Kế hoạch triển khai thi hành 18 luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8; đồng thời xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền trên 100 văn bản quy định chi tiết bảo đảm chất lượng, tiến độ để tổ chức triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất 18 luật này. Thứ ba, cải cách thủ tục hành chính được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên trong quản lý điều hành của Chính phủ. Do vậy, trong năm tới, các Bộ, Ngành, địa phương cẩn quyết liệt triển khai Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015. Thứ tư, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật.

Bộ trưởng yêu cầu phải tiếp tục kiện toàn tổ chức, cán bộ các cơ quan tư pháp, pháp chế từ trung ương đến địa phương. Các Bộ, cơ quan, UBND các tỉnh cần quan tâm bố trí, sắp xếp đủ biên chế cho các cơ quan tư pháp, pháp chế để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định, nhất là các nhiệm vụ mới như quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ có hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp, pháp chế, THADS và cung cấp dịch vụ công nhanh gọn, thuận tiện cho người dân.

Nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn)

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: