Sign In

Thực hiện Chỉ thị tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

22/01/2024

Thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 09/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

 

1. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và cấp có thẩm quyền tồ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 theo đúng phương châm “vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”
.
2. Phân công công việc họp lý, bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc của cơ quan, đơn vị tổ chức trước và sau các ngày nghỉ Tết, không để chậm trễ công việc, không để ảnh hưởng đến người dân trong việc giải quyết những thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý; phân công cán bộ lãnh đạo trực cơ quan, sẵn sàng giải quyết các công việc phát sinh trong thời gian nghỉ Tết. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị khẩn trương tập trung ngay vào công việc theo đúng quy định.
3. Bảo đảm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ Tết theo quy định của pháp luật; tổ chức thăm hỏi, chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo; công chức, viên chức, người lao động đang công tác hoặc đã nghỉ hưu có hoàn cảnh khó khăn.
4. Thực hiện nghiêm Quy định số 08-QDi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 37-QD/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm.
5. Thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho các hoạt động lễ hội, vui chơi..không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan; cán bộ các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công.
6. Tăng cường quán triệt, chỉ đạo, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công việc, tăng cường các biện pháp phòng, ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.
7. Xây dựng và phân công tổ chức thực hiện Kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn công sở; phòng, chống cháy nổ; tổ chức tổng vệ sinh, trang trí cơ quan, công sở xanh, sạch, đẹp; tăng cường phòng, chống dịch bệnh theo quy định.
8. Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
a. Đẩy mạnh giải quyết các việc thi hành án có điều kiện thi hành, đặc biệt là các việc còn tồn đọng trước Tết nhằm giải toả lo lắng và tạo tâm lý phấn khởi cho người dân, góp phần bảo đảm ồn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết.
b. Chú trọng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động đương sự tự nguyện thi hành án; không tổ chức cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng trong thời gian 15 ngày trước và 15 ngày sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (từ ngày 26/01/2024 đến hết ngày 25/02/2024). Trong thời gian này Cục cần chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra theo đúng chỉ đạo của Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS.
c. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tổ chức tốt việc tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để công dân khiếu nại, tố cáo tập trung trong những ngày Tet Nguyên đán./.
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: