Sign In

Giao ban công tác THADS Quý III/2024

03/04/2024

Giao ban công tác THADS Quý III/2024
Sáng 03.4 tại Cục Thi hành án dân sự Thành phố, Cục trưởng Nguyễn Văn Hòa chủ trì buổi họp giao công tác Quý II/2024 và phương hướng, nhiệm vụ công tác THADS Quý IV/2024. Tham dự có các đồng chí Lãnh đạo Cục; Trưởng các Phòng chuyên môn và tương đương; Chi cục trưởng Chi cục THADS các quận/huyện/thành phố Thủ Đức.

Trong 06 tháng năm công tác 2024, các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) tại Thành phố Hồ Chí Minh (Thành phố) tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao, quan tâm, hỗ trợ của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND),… Từ tháng đầu của năm công tác 2024, Lãnh đạo Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị THADS toàn Thành phố xây dựng kế hoạch công tác năm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm của Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS, tập trung triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Cụ thể: 
 
   

Về việc: Tổng số giải quyết là 80.336 việc, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 47.496 việc; Số thụ lý mới là 32.840 việc; tăng 6.343 việc (tăng 8,57% so với cùng kỳ năm 2023). Sau khi trừ đi số ủy thác 564 việc, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án 10 việc, tổng số phải thi hành là 79.762 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 46.846 việc, chiếm 58,73% trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 32.916 việc, chiếm 41,27% trong tổng số phải thi hành.
Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 21.322 việc, tăng 81 việc (0,38%) so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 xong 21.241 việc); đạt tỷ lệ 45,52% (giảm 3,33%) so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 đạt 48,85%), vượt  3,89% so với chỉ tiêu tiến độ được giao 6 tháng năm 2024 (41,63%). Số việc chưa có điều kiện thi hành án chuyển sang sổ theo dõi riêng là 8.732 việc. Số việc chuyển kỳ sau là 58.440 việc, tăng 6.184 việc (11,83%) so với cùng kỳ năm 2023.

 

Về tiền: Tổng số giải quyết là 135.911.379.644.214 đồng trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 100.064.334.299.063 đồng, số thụ lý mới là 35.847.045.345.151 đồng, tăng 7.251.844.182.557 đồng (5,64%) so với năm 2023. Sau khi trừ đi số ủy thác là 2.366.827.944.203 đồng, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án 15.569.946.000 đồng, tổng số phải thi hành là 133.528.981.754.011 đồng, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 77.529.143.909.313 đồng, chiếm 58,06% trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 55.999.837.844.698 đồng, chiếm 41,94% trong tổng số phải thi hành.
Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 18.217.611.909.411 đồng, giảm 11.919.788.924.038 đồng (39,55%) so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 xong 30.137.400.833.449 đồng); đạt tỉ lệ 23,50% (giảm 16,03%) so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 đạt 39,53%), vượt 0,27% so với chỉ tiêu tiến độ được giao 6 tháng năm 2024 (23,23%). Số tiền chưa có điều kiện thi hành án chuyển sang sổ theo dõi riêng là 6.746.612.732.896 đồng. Số tiền chuyển kỳ sau 115.311.369.844.600 đồng, tăng 18.515.751.514.333 đồng (tăng 19,13%) so với cùng kỳ năm 2023.
Tình hình thực hiện chỉ tiêu của các đơn vị: Có 15 đơn vị đạt 2 chỉ tiêu gồm: Chi cục THADS Quận 3, Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Thạnh, Tân Bình, Hóc Môn, Bình Chánh, Quận 11, Quận 10, Quận 7, Tân Phú, Thủ Đức, Bình Tân, Gò Vấp, Phú Nhuận; Có 6 đơn vị đạt 1 chỉ tiêu về việc gồm: Chi cục THADS Quận 1, Quận 5, Quận 4, Quận 12, Quận 6; 1 đơn vị đạt 1 chỉ tiêu về tiền: Phòng NV1; 3 đơn vị không đạt 2 chỉ tiêu: Phòng NV2, THADS Quận 8, Củ Chi.
Cục trưởng g
hi nhận sự cố gắng của toàn bộ cán bộ công chức toàn Hệ thống cơ quan THADS Thành phố trong 06 tháng năm 2024. Biểu dương Tổ tiếp nhận vật chứng của Cục THADS Thành phố kịp thời tiếp nhận vật chứng các vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn và các công ty, đơn vị cá nhân có liên quan kịp thời và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 

Để đảm bảo việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ được toàn diện, Cục trưởng đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện ngay một số nội dung sau:
Cấp ủy các chi bộ trực thuộc phát huy mố
i quan hệ công tác giữa cấp ủy và ban lãnh đạo đơn vị ngày càng mật thiết, chặt chẽ, đoàn kết và thống nhất góp phần quan trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chuyên môn theo tinh thần Quy định số 98-QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện đối cơ quan, đơn vị. Thường xuyên chỉ đạo những vụ việc THADS khó, phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm, vụ việc có đơn thư tố cáo, khiếu nại gửi nhiều lần, nhiều cấp dẫn đến giải quyết chậm, kéo dài. Tăng cường sự lãnh đạo của các Cấp ủy Đảng đối với công tác THADS.
Đảng ủy, Chi bộ tổ chức kiểm tra, giám sát đối với đảng viên; thực hiện kiểm tra, giám sát đầy đủ theo chương trình, kế hoạch. Phân công đồng chí trong cấp ủy phụ trách công tác kiểm tra; thực hiện kỷ luật đảng và kỷ luật chính quyền đồng bộ theo Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.
Kịp thời rà soát, báo cáo về Cục THADS Thành phố những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị trong lĩnh vực đơn vị phụ trách; xây dựng báo cáo và kế hoạch tổ chức thi hành án có điều kiện trên 01 năm chưa thi hành xong; chỉ đạo Chấp hành viên kiểm tra hồ sơ thi hành án đủ điều kiện, tham mưu thực hiện việc xét, miễn giảm nghĩa vụ thi hành án theo quy định; báo cáo trước và sau khi tổ chức cưỡng chế có huy động lực lượng của các đơn vị
Quản lý vật chứng chặt chẽ, nhập thông tin dữ liệu vào phần mềm và sổ sách đầy đủ, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vật chứng tồn đọng. Đối với các vật chứng do Cơ quan điều tra chuyển giao nhưng vụ án chưa xét xử  phải sắp xếp, bảo quản riêng; Nghiêm cấm việc tẩy, sửa chứng từ thanh toán, không hạch toán vào tiền quỹ cơ quan mà để tiền ngoài sổ sách; thực hiện việc mua sắm, sửa chữa tài sản công đúng quy định, đảm bảo việc mua sắm đúng chất lượng, chủng loại theo yêu cầu, tránh lãng phí.
Xây dựng đề án việc làm, triển khai thực hiện Kế hoạch tự kiểm tra công tác THADS năm 2024 theo Kế hoạch của Tổng cục THADS và của Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiêm túc xây dựng báo cáo theo Đề cương báo cáo kết quả tự kiểm tra ban hành theo Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, gửi về Phòng Kiểm tra giải quyết, khiếu nại, tố cáo tổng hợp. 
Chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được thụ lý phải giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật; một số vụ việc phức tạp kéo dài tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm./.
                                                                                         Văn phòng Cục THADS TP.HCM

Các tin đã đưa ngày: