Sign In

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (16/11/2015)

Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Vạn Phát Hưng tổ chức bán đấu giá tài sảndo Chi  cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long ủy quyền.

Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Vạn Phát Hưng tổ chức bán đấu giá tài sảndo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long ủy quyền. (16/11/2015)

Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Vạn Phát Hưng tổ chức bán đấu giá tài sảndo Chi  cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long ủy quyền.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (12/11/2015)

Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Dương Hoàng Sơn và bà Trần Thị Kiếp - do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh ủy quyền.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (12/11/2015)

Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh tổ chức bán đấu giá tài sản của bà Trần Thị Thúy Loan, ngụ tại số 17A khóm 9, phường 7, Tp.Trà Vinh - do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh ủy quyền.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (12/11/2015)

Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh tổ chức bán đấu giá tài sản của bà Trần Thị Thúy Loan, ngụ tại số 17A Khóm 9, phường 7, Tp.Trà Vinh - do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh ủy quyền.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (11/11/2015)

Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Nguyễn Ngọc Trân, bà Nguyễn Thị Rí, địa chỉ: ấp Chợ, xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (11/11/2015)

Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh tổ chức bán đấu giá tài sản của bà Lê Thị Dịnh, địa chỉ: Khóm 1, Phường 9, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh - do Chi cục Thi hành án dân sự Tp.Trà Vinh ủy quyền.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (11/11/2015)

Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Huỳnh Văn Dương và bà Nguyễn Như Thủy, địa chỉ: ấp Đại Thôn, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh - do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành ủy quyền.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (11/11/2015)

Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh tổ chức bán đấu giá tài sản của bà Châu Ngọc Phương, ngụ tại số 13 Võ Thị Sáu, khóm 3, phường 3, Tp.Trà Vinh - do Chi cục Thi hành án dân sự Tp.Trà Vinh ủy quyền.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (11/11/2015)

Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Nguyễn Trung Cang, ngụ tại khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh - do Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải ủy quyền.
Các tin đã đưa ngày: