Sign In

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (10/09/2015)

Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Vạn Phát Hưng tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Nguyễn Trường Sơn  và bà Nguyễn Thị Kim -  ngụ tại: Số 27B, Kho Dầu, khóm 4, phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (10/09/2015)

Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Vạn Phát Hưng tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Nguyễn Trường Sơn  và bà Nguyễn Thị Kim -  ngụ tại: Số 27B, Kho Dầu, khóm 4, phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (10/09/2015)

Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Vạn Phát Hưng tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Nguyễn Trường Sơn  và bà Nguyễn Thị Kim -  ngụ tại: Số 27B, Kho Dầu, khóm 4, phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (10/09/2015)

Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Vạn Phát Hưng tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Nguyễn Trường Sơn  và bà Nguyễn Thị Kim -  ngụ tại: Số 27B, Kho Dầu, khóm 4, phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (10/09/2015)

Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Vạn Phát Hưng tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Nguyễn Trường Sơn  và bà Nguyễn Thị Kim -  ngụ tại: Số 27B, Kho Dầu, khóm 4, phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (10/09/2015)

Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông bà Phan Thị Hà -  ngụ tại: 192 Kho Dầu, khóm 3, phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh- do Chi cục Thi hành án dân sự Tp.Trà Vinh Ủy quyền.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (10/09/2015)

Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Nguyễn Trường Sơn và bà Nguyễn Thị Kim-  ngụ tại: khóm 2, phường 9, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh- do Chi cục Thi hành án dân sự Tp.Trà Vinh Ủy quyền.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (10/09/2015)

Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh tổ chức bán đấu giá tài sản của bà Phan thị Hà -  ngụ tại: 192 Kho Dầu,khóm 3, phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh- do Chi cục Thi hành án dân sự Tp.Trà Vinh Ủy quyền.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (10/09/2015)

Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Nguyễn Văn Út n -  ngụ tại: 125, Nguyễn Thị Minh Khai, khóm 9, phường 7, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh- do Chi cục Thi hành án dân sự Tp.Trà Vinh Ủy quyền.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (10/09/2015)

Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Đoàn Văn Ngoan -  ngụ tại: ấp Huệ Sanh, xã Long Đức, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh- do Chi cục Thi hành án dân sự Tp.Trà Vinh Ủy quyền.
Các tin đã đưa ngày: