Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản số 22/TB-ĐGTS ngày 05 tháng 9 năm 2022 (05/09/2022)

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản số 22/TB-ĐGTS ngày 05 tháng 9 năm 2022

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản (20/07/2022)

 Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản gồm: Chiếc xe mô tô biển số đăng ký 84C-212.46, số máy: JF46E7077225, số khung: 4617EZA48989, nhãn hiệu HONDA, số loại ARI BLADE, màu sơn: Đỏ đen, dung tích: 124, do ông Nguyễn Văn Sang đúng giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 006144 do phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 19/5/2015 nay đã cũ, trầy xướt nhiều chỗ, không kiểm tra bên trong. Tài sản hiện nay Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh đang quản lý.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản số 698/CTHADS ngày 13 tháng 7 năm 2022. (13/07/2022)

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản như sau: 01 (Một) chiếc xe mô tô nhãn hiệu Canary (xe Trung Quốc) màu vàng chanh, biên số 84B1-374.87, số khung RRKDCGOTT7XE04401, số máy VTT01JL1P50FMG004401 do Thạch Sê Tha đứng tên sở hữu.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản. (08/07/2022)

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản của ông Diệp Thanh Tùng và bà Phạm Thị Kiêl, cùng địa chỉ số 17B, Khóm 9, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh. (15/06/2022)

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản của ông Diệp Thanh Tùng và bà Phạm Thị Kiêl, cùng địa chỉ số 17B, Khóm 9, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh. Tài sản đấu giá là bất động sản và tài sản trên đất, tọa lạc tại Khóm 9, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, gồm: Quyền sử dụng đất thửa số 282, tờ bản đồ số 25, diện tích 100 m2, loại đất chuyên trồng lúa nước. Căn nhà ở trên đất (chưa cấp sở hữu), có kết cấu BTCT, tường xây gạch, mái tole, nền láng xi măng, diện tích 100m2 và các tài sản trên đất.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh thong báo bán đấu giá tài sản số 15/ TB-ĐGTS ngày 07 tháng 6 năm 2022 (07/06/2022)

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh thong báo bán đấu giá tài sản số 15/ TB-ĐGTS ngày 07 tháng 6 năm 2022

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thông báo số 16/TB-ĐGTS ngày 07 tháng 6 năm 2022 (07/06/2022)

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thông báo số 16/TB-ĐGTS ngày 07 tháng 6 năm 2022

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản số 14/TB-ĐGTS ngày 01/6/2022 (01/06/2022)

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản số 14/TB-ĐGTS ngày 01/6/2022 

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản số 11/TB-ĐGTS ngày 11 tháng 5 năm 2022 (11/05/2022)

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản:
1/ Quyền sử dụng đất thửa số 62, tờ bản đồ số 22, diện tích 168,9m2, loại đất trồng cây lâu năm, tọa lạc: khóm 1, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
2/ Căn nhà ở trên đất (chưa cấp ở hữu), có kết cấu cột bê tông đút sẵn, kèo đòn tay gỗ, máy tole, vách lá + tường nền láng xi măng, diện tích 98,64m2.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản số 19/TB-ĐGTS 2022 (28/04/2022)

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản số 19/TB-ĐGTS 2022
Các tin đã đưa ngày: