Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá số 268/TB-THADS ngày 10 tháng 10 năm 2022 (10/10/2022)

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá số 268/TB-THADS ngày 10 tháng 10 năm 2022

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh thông báo về việc công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (05/10/2022)

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh thông báo về việc công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản số 276/TB-ĐGTS ngày 05 tháng 10 năm 2022 (05/10/2022)

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản số 276/TB-ĐGTS ngày 05 tháng 10 năm 2022

​Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thông báo đấu giá tài sản số 27/TB-ĐGTS ngày 05 tháng 10 năm 2022 (05/10/2022)

​Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thông báo đấu giá tài sản  số 27/TB-ĐGTS ngày 05 tháng 10 năm 2022

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản số 23/TB-ĐGTS ngày 30 tháng 9 năm 2022 (03/10/2022)

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản số 23/TB-ĐGTS  ngày 30 tháng 9 năm 2022

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản số 247/TB-ĐGTV ngày 12 tháng 9 năm 2022 (12/09/2022)

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản số 247/TB-ĐGTV  ngày 12 tháng 9 năm 2022

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản số 248/TB-ĐGTV ngày 12 tháng 9 năm 2022 (12/09/2022)

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản số 248/TB-ĐGTV  ngày 12 tháng 9 năm 2022

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản số 22/TB-ĐGTS ngày 05 tháng 9 năm 2022 (05/09/2022)

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản số 22/TB-ĐGTS ngày 05 tháng 9 năm 2022

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản số 44/TB-ĐGTS-2022 ngày 05 tháng 9 năm 2022 (05/09/2022)

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản số 44/TB-ĐGTS-2022 ngày 05 tháng 9 năm 2022

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản (20/07/2022)

 Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản gồm: Chiếc xe mô tô biển số đăng ký 84C-212.46, số máy: JF46E7077225, số khung: 4617EZA48989, nhãn hiệu HONDA, số loại ARI BLADE, màu sơn: Đỏ đen, dung tích: 124, do ông Nguyễn Văn Sang đúng giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 006144 do phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 19/5/2015 nay đã cũ, trầy xướt nhiều chỗ, không kiểm tra bên trong. Tài sản hiện nay Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh đang quản lý.
Các tin đã đưa ngày: