Sign In

Chi cục THADS huyện Tiểu Cần thông báo bán đấu giá tài sản số 52/TB-ĐGTS ngày 07/4/2022 (07/04/2022)

Chi cục THADS huyện Tiểu Cần thông báo bán đấu giá tài sản số 52/TB-ĐGTS ngày 07/4/2022 của bà Lê Thanh Lan, địa chỉ: khóm 1, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản của bà Huỳnh Thị Út, địa chỉ: ấp Thanh nguyên B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh (17/03/2022)

Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản của bà Huỳnh Thị Út, địa chỉ: ấp Thanh nguyên B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản số 06/TB-ĐGTS ngày 09 tháng 3 năm 2022 (09/03/2022)

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản Căn nhà (chưa có quyền sở hữu); Quyền sử dụng đất thửa đất số 211, loại đất: Ở nông thôn, diện tích: 150m2; Quyền sử dụng đất thừa số 212, loại đất: Trồng cây lâu năm, diện tích: 323,2m2, cùng tờ bản đồ số 80 tọa lạc tại ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; các công trình xây dựng, tài sản khác và cây cối trên đất do bà Bùi Thị Kim Dung đứng tên đăng ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản của ông Huỳnh Anh Dũng và bà Lê Thị Thanh Thủy (24/01/2022)

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản của ông Huỳnh Anh Dũng và bà  Lê Thị Thanh Thủy

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản của ông Nguyễn Văn Ri và bà Lê Thị Hiền (10/01/2022)

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản của ông Nguyễn Văn Ri và bà Lê Thị Hiền

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần thông báo đấu giá tài sản số 03/TB-ĐGTS (05/01/2022)

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần thông báo đấu giá tài sản số 03/TB-ĐGTS

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản (28/12/2021)

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh thông báo về việc bán đấu giá tài sản (21/12/2021)

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh thông báo về việc bán đấu giá tài sản

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản số 76/TB-ĐGTS ngày 19 tháng 11 năm 2021 (19/11/2021)

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản số 76/TB-ĐGTS ngày 19 tháng 11 năm 2021

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thanh thông báo bán đấu giá tài sản số 423/TB-ĐGTV ngày 08 tháng 11 năm 2021 (08/11/2021)

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thanh thông báo bán đấu giá tài sản số 423/TB-ĐGTV ngày 08 tháng 11 năm 2021
Các tin đã đưa ngày: