Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải tổ chức Đại hội chi hội Luật gia lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023

11/11/2019

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải tổ chức Đại hội chi hội Luật gia lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023
     Nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chi hội Luật gia Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải lần thứ I, nhiệm kỳ 2013 – 2018, trên cơ sở đó rút ra kinh nghiệm thực tiễn và đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới 2018 – 2023.
     Được sự thống nhất của Hội Luật gia thị xã Duyên Hải, Chi bộ và lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải. Ngày 11/11/2019 Chi hội Luật gia Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
     Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Lập, Chủ tịch Hội Luật gia thị xã Duyên Hải; đồng chí Nguyễn Văn Dương, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải.
Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng, đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ 2013 – 2018; đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới 2018 – 2023.
     Đại hội trân trọng ghi nhận và tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Lập, Chủ tịch Hội Luật gia thị xã Duyên Hải, qua đó thể hiện sự quan tâm sâu sác đối với công tác Chi hội.
       Đại hội đã phát huy dân chủ bầu Chi hội trưởng, Chi hội phó và Thư ký Chi hội. Trong đó Đồng chí Ngô Văn Sỹ được bầu giữ chức vụ Chi hội trưởng.


Theo Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải

Các tin đã đưa ngày: